Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Dwór w Ulanowicach


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Archiwalne zdjęcia ukazują dwór w Ulanowicach, wsi należącej do gminy Otmuchów. Wspominana jest już ona w księdze łacińskiej „Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis” („Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego”) spisanej za panowania bpa wrocławskiego Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305, w której pojawia się jako wieś lokowana na prawie polskim.

Materiały źródłowe jako właściciela dóbr ulanowickich w 1579 r. podają szlachcica Nikolaus Mosche. Przypuszczalnie on, bądź jego spadkobierca, ufundował dwór w Ulanowicach.
Jest to rezydencja pierwotnie renesansowa, zbudowana na przełomie XVI i XVII wieku, przekształcona w późnobarokową w XVIII wieku. Budynek usytuowany na wzniesieniu, zwrócony jest frontem ku wschodowi, zaprojektowany na planie prostokąta, z trzytraktowym układem wnętrz. Murowany i otynkowany, piętrowy z obszernymi piwnicami, nakryty dachem czterospadowym z tzw. powiekami. Cennym elementem dworu jest wejście zdobione barokowym kamiennym portalem zamkniętym półkolistym łukiem. Nad nim dekoracja o motywach regencyjnych i kartusz z herbem przedstawiającym w dwóch tarczach jelenia oraz lilie. Jeleń to herb należący do rycerskiego rodu von Gilgenheimb z Czech ( w XVIII w. byli posiadaczami także Frączkowa), drugi należał najprawdopodobniej do jego małżonki. Zapewne został tam umieszczony, kiedy dwór przekształcano w XVIII w.
Dwa renesansowe portale znajdowały się także w sieni dworu. W kilku pomieszczeniach zachowały się sklepienia klasztorne i kolebkowe z lunetami z przełomu XVI i XVII wieku, w niektórych osiemnastowieczne sufity z fasetą i plafonami.
Ulanowicka rezydencja była częścią zespołu dworskiego, do którego należały również kaplica i park krajobrazowy ze sztuczną sadzawką, który otaczał budynek od północy, południa i zachodu. Na południe od wsi, na szczycie najwyższego wzniesienia w otoczeniu akacji, stoi późnobarokowa (1724 r.) figura przedstawiająca Chrystusa Salwatora.
Oprac. Ewelina Kucia