Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Pałac w Wierzbniku


Powiększenie

 W muzealnym archiwum, oprócz fotografii, przechowywana jest również pewna ilość reprodukcji. Wśród nich znajduje się wizerunek malowniczego pałacu z Wierzbnika. Reprodukcja (jako oddzielna karta) pochodzi z publikacji „Schlesische Schlösser”, Bd. 3, Verl. des Deutschen Schloesser Albums, 1919. 
Wierzbnik, to wieś położona w północnej części gminy Grodków. Na pocz. XIV wieku należał do biskupów wrocławskich. Przez długi czas Wierzbnik był częścią majątku książąt piastowskich z Brzegu. W ciągu wieków wieś często zmieniała właścicieli – do poł. XVII wieku była własnością rodziny Wachtel von Panthenau, w XVIII wieku przeszła w ręce rodziny Lichnowskich i von Domat; w XIX wieku jego właścicielami byli baronowie von Koppy. Około 1830 roku należała do hrabiego von Hoverden. W 1859 roku majątek kupił Oswald von Hoenika, który wyemigrował z Rosji i poślubił tu hrabinę Antoinette Belzig von Kreutz. Następnie posiadłość pozostała własnością jego potomków (rodziny córki - von Teichmann und Logischen). W 1912 roku kupił ją Erhard Neugebauer, który gruntownie wyremontował pałac, wyposażając go w najnowsze wygody sanitarne. Ostatnim właścicielem majątku byli przedstawiciele rodziny Sonneck, którzy opuścili Wierzbnik w styczniu 1945 r.
W miejscu pałacu już w średniowieczu stał zamek myśliwski, wybudowany przez książąt piastowskich. Pałac w obecnej, eklektycznej formie powstał w XIX wieku, przebudowywany kilkakrotnie w duchu romantycznym (głównie z inicjatywy Oswalda von Hoenika`a, dzięki któremu w 1887 roku dodano nowe wieże). Wyglądał bardzo malowniczo – górowała nad nim czworoboczna wieża z narożnymi wieżyczkami i sygnaturką, z ostatnią kondygnacją zdobioną pruskim murem. Plan pałacu jest nieregularny, elewację zdobiły liczne neogotyckie wykusze, kamienne dekoracje i wieżyczki, a przez ganki prowadziły ostrołukowe arkady. Na piętrze mieściły się: sala myśliwska, biblioteka, dwie jadalnie oraz pokoje właścicieli. Otoczony był zabytkowym parkiem. Budowla, zniszczona w 1945 roku, w latach 60. XX wieku została całkowicie rozebrana.
Wnętrza pałacu zdobiły m.in. dzieła malarza Aloisa Erdtelta, urodzonego w Wierzbniku, którego naukę w szkołach artystycznych sfinansował Oswald Hoenika i jego małżonka. Przez wiele lat gościł on co roku w Wierzbinku, malując tutejsze krajobrazy oraz portrety członków miejscowej arystokracji.
oprac. Adriana Zalewska - Wąsowicz