Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Zaplanuj wizytę


Powiększenie

Ekspozycja muzealna zajmuje 30 sal umieszczonych na trzech kondygnacjach. Ze względu na bogactwo zbiorów, proponujemy naszym gościom przeznaczyć na zwiedzanie ok. 1,5 - 2 h.
Istnieje możliwość zamówienia usługi przewodnickiej, zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Zapotrzebowanie na usługę przewodnicką należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Muzeum posiada szeroką ofertę wydawnictw i pamiątek.

Szanowni Państwo!

W obecnym czasie, związanym z sytuacją epidemiczną, zwiedzanie ekspozycji odbywa się z zachowaniem reguł bezpieczeństwa określonych poniżej:


1. Preferujemy płatność KARTĄ

2. Ekspozycję jednorazowo może zwiedzać maksymalnie 15 osób, z zachowaniem 1,5 metrowych odstępów. Osoby te powinny mieć zakryte usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem zwiedzania. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk zostanie udostępniony zwiedzającym przy wejściu do budynku muzeum.

3. Przestrzenią, w której można oczekiwać na możliwość zwiedzania, jest dziedziniec pałacowy, przy zachowaniu odpowiednich odstępów.

4. Szatnia jest samoobsługowa.

5. Na obszarze ekspozycji obowiązuje zakaz siadania oraz bezwzględny zakaz dotykania eksponatów i innych przedmiotów, a także ekranów dotykowych.

6. Osoby kaszlące, kichające, których stan zdrowia może budzić uzasadnione obawy, co do zarażenia koronawirusem, nie będą obsługiwane. Pracownik obsługi, po wystąpieniu uzasadnionych obaw co do stanu zdrowia takich osób, może odmówić obsługi zwiedzającego (zwiedzających).

7. Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie reguł są pracownicy udostępniający ekspozycję.

8. W przypadku niedostosowania się zwiedzających do zaleceń pracowników obsługi, pracownik ma obowiązek odmówić oprowadzenia i powiadomić niezwłocznie o tym fakcie dyrektora Muzeum.