Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Oferta edukacyjna


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i wychowawców do korzystania z muzealnej oferty edukacyjnej, adresowanej do tych nauczycieli i wychowawców, dla których oferowana tematyka lekcji muzealnych stać się może ważnym elementem wzbogacającym, uzupełniającym i ilustracyjnym realizowanego programu nauczania. Proponowane lekcje obejmują wszystkie rodzaje szkół oraz przedszkola.
Mamy świadomość, że w świecie zdominowanym przez wirtualną rzeczywistość, możliwość postawienia dziecka w miejscu, gdzie ma ono bezpośredni kontakt z żywym zabytkiem, jest czymś nie do przecenienia. To właśnie w muzeum można najpełniej zrealizować postulat uczenia się poprzez przeżycie i doświadczenie.  
Poza ofertą stałą, aktualną przez cały rok, proponujemy warsztaty plastyczne, przygotowywane w kontekście konkretnej wystawy czasowej, realizowane w czasie jej trwania. Każdorazowo zajęcia te pozwalają dzieciom wykazać się kreatywnością, wyzwalają w nich energię twórczą, uczą technik plastycznych, inspirują do nowego rodzaju zabaw, które można kontynuować w domu, ale równocześnie przybliżają uczestnikom różnorodne dziedziny kultury i historii, w zależności od rodzaju wystawy. 
Muzeum realizuje zajęcia dzięki doskonale do tego przygotowanej kadrze – muzealni edukatorzy nie tylko dysponują specjalistycznym wykształceniem merytorycznym (archeologia, historia, konserwacja zabytków, historia sztuki), ale również posiadają przygotowanie pedagogiczne i metodyczne, realizując edukację muzealną z pasją i zaangażowaniem.  
Lekcje muzealne przyjmują różne formy - od klasycznych wykładów z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, poprzez zajęcia na ekspozycji stałej i wystawach czasowych, pracę z drukami edukacyjnymi, aż po warsztaty plastyczne.

Cennik:

Lekcje
6 zł (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe)
4 zł (przedszkola)
Warsztaty
8 zł (dla wszystkich)

Opiekunowie - odpowiedzialni za utrzymanie dyscypliny w grupie - są zwolnieni z opłaty
Udział w lekcji należy uzgodnić z kilkudniowym wyprzedzeniem, kontaktując się telefonicznie z osobą prowadzącą wybraną lekcję - tel. 77 435 50 10 lub 77 433 20 83:

mgr Adriana Zalewska-Wąsowicz / mgr Ewelina Kucia  nr wew. 40
mgr Mariusz Krawczyk nr wew. 34

Można również wykorzystać możliwość kontaktu za pomocą poczty elektronicznej: dzial.ow@muzeum.nysa.pl

Wybierz temat lekcji dla przedszkola >>
Wybierz temat lekcji dla szkoły podstawowej >>
Wybierz temat lekcji dla szkoły ponadpodstawowej >>
Grafik lekcji muzealnych >>