Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Informacje


Powiększenie

ŚWIAT BISKUPÓW WROCŁAWSKICH KSIĄŻĄT NYSKICH


Wystawa była czynna: 20.05.2023 - 10.12.2023
Katalog wystawy dostępny do pobrania w formie pdf 
Kuratorka: Ewelina Kwiatkowska
Wernisaż: Fotorelacja

Wystawa czasowa "Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich" oraz działania jej towarzyszące wpisują się w obchody 800. rocznicy nadania praw miejskich Nysie. Rok 2023 jest szczególnym dla mieszkańców Nysy i okolic, dlatego muzeum jako instytucja kultury pragnie włączyć się w obchody tego niezwykłego święta. Prezentowana wystawa jest próbą ukazania najświetniejszego okresu w dziejach miasta, kiedy zyskało ono miano "Śląskiego Rzymu". Osią ekspozycji jest sztuka baroku, jednakże historia Nysy została ukazana także poprzez poszczególne eksponaty począwszy od średniowiecza po XIX wiek.

Ekspozycja opiera się na trzech treściowych filarach - historii, religii, mecenacie artystycznym. W celu jak najszerszego ukazania jej problematyki została przearanżowana ekspozycja stała, by tradycyjnie wykorzystywane sale wystaw czasowych zostały poszerzone o kolejną przestrzeń wystawienniczą, tworząc tym samym nową jakość ekspozycyjną. Wzdłuż holu II piętra została zbudowana dodatkowa ściana ekspozycyjna, która stworzyła galerię obrazów przeznaczoną do prezentacji pierwotnego wyposażenia refektarza dawnego kolegium jezuickiego w Nysie (dziś aula I. L.O. Carolinum im. Jana III Sobieskiego w Nysie). To pierwsza tak duża wystawa w nyskim muzeum, która obejmuje ponad 630 m2 powierzchni. Na wystawie udało się zgromadzić 162 eksponaty – 94 ze zbiorów własnych Muzeum Powiatowego w Nysie oraz 68 wypożyczonych z instytucji muzealnych, naukowych i kościelnych (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Muzeum Diecezjalne w Opolu, Archiwum Państwowe w Opolu, Skarbiec św. Jakuba bazyliki mniejszej pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Czechach).

„Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich” ma na celu przybliżenie historii Nysy z uwzględnieniem wielu kontekstów - historii, religii i sztuki, składających się na całokształt istnienia księstwa nyskiego. Podczas zwiedzania będzie można zapoznać się z licznymi zabytkami w postaci dokumentów, rękopisów, inkunabułów, numizmatów, grafik, obrazów, a także mebli i rzemiosła artystycznego – zwłaszcza złotnictwa śląskiego. Ponadto wystawa wzbogacona została o obszerny program edukacyjny (oprowadzanie, lekcje, warsztaty plastyczne) i wydarzenia towarzyszące, takie jak konferencja naukowa, spacer po mieście „Śladami Biskupów Wrocławskich”, cykl spotkań i wykładów „Czwartki z Biskupami”, koncert muzyki barokowej oraz pokaz tańca barokowego. Wystawie towarzyszy obszerny katalog „Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich” pod redakcją prof. dra hab. A. Kozieła oraz kolorowanka dla najmłodszych „Kolorowo-barokowo”. Dodatkowo, ekspozycja została wzbogacona o akcent wystawy zewnętrznej – plenerowe plansze wystawiennicze zlokalizowane przy ul. Piastowskiej pozwalają przechodniom zapoznać się z obiektami znajdującymi się na wystawie, zachęcając do spotkania z zabytkiem w przestrzeni Muzeum Powiatowego w Nysie.
 
 Ewelina Kwiatkowska

Wstęp na wystawę bezpłatny!
 
 

PROGRAM EDUKACYJNY
I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
(na wszystkie wstęp bezpłatny):


Konferencja naukowa "Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich"
15.06, godz. 9.00-16.00

Finisaż wystawy
09.12.2023, godz. 18.00
W programie m.in.: Koncert muzyki barokowej w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie oraz pokaz tańca barokowego w wykonaniu „Zespołu Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Kapeli Sarmackiej”

Spacer śladami biskupów wrocławskich (obowiązują wcześniejsze zapisy)
soboty, godz. 12.00:
10.06, 22.07, 12.08, 30.09, 28.10

Czwartki z biskupami - cykl wykładów
godz. 17.30:
14.09 - „Historia nyskiego księstwa biskupów wrocławskich” (E. Hałajko)
05.10 - „Portret biskupa Karola Ferdynanda Wazy” (E. Kwiatkowska)
26.10 - „Okiem konserwatora dzieł sztuki – przygotowania do wystawy" (K. Pełech, E. Małyk, J. Kluzek)
16.11 - „Mennictwo nyskie biskupów wrocławskich" (M. Krawczyk, K. Dobrzański)
07.12 - „Świat baroku biskupów wrocławskich" (A. Zalewska-Wąsowicz, E. Kucia)

Oprowadzanie po wystawie
godz. 12.00:
18.06 (
niedziela)
, 16.07 (niedziela), 27.08 (niedziela), 10.09 (niedziela), 14.10 (sobota), 18.11 (sobota)

Rodzinne warsztaty plastyczne 
(obowiązują wcześniejsze zapisy)
soboty, godz. 12.00:
08.07 - "Nysa jak z obrazka"
19.08 - "Kaligraficzne wyzwania"
12.09 - "Oko w oko z biskupem"
07.10 - "Nysa jak z obrazka"
25.11 - "Kaligraficzne wyzwania"
 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.


Patronat honorowy: