Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Apteka pod Lwami


Powiększenie

Fotografia przedstawia portal nieistniejącej już kamienicy usytuowanej przy ul. Wrocławskiej 5 (Breslauerstrasse), gdzie mieściła się znana przed II wojną światową „Apteka pod lwami” (Löwen Apotheke). Zdjęcie wykonano nie wcześniej niż przed 1937 rokiem, bowiem od tego czasu oficjalnym właścicielem lokalu został Erwin Wessling (Inh.[aber] Erwin Wessling). Budynek został sfotografowany od wschodniej strony ulicy. Zdjęcie przedstawia manierystyczny portal główny oraz przejście boczne prowadzące bezpośrednio do apteki. Okazałe, późnorenesansowe wejście zakomponowano kulisowo. Do prostopadłościennych kamiennych podstaw, na których wsparto boniowane filary dźwigające łuk pełny z ozdobną archiwoltą, dostawiono dekoracyjne cokoły z płaskorzeźbionymi wizerunkami lwich głów. Filary zostały natomiast wzbogacone parą pilastrów zakończonych uproszczonymi doryckimi kapitelami oraz dekorowanych ornamentem kartuszowo-okuciowym z kaboszonami. Archiwoltę z kluczem w formie lwiej głowy dopełniają rolwerkowe zdobienia. Całość wieńczy gzyms z floralnym fryzem. Zastosowanie powyższych rozwiązań formalnych pozwala datować obiekt na 2. połowę XVI wieku oraz określić jego proweniencję jako niderlandzką lub północnoniemiecką. Pojawiające się w portalu elementy zdobnicze wskazują na czerpanie z zasobu form znanego w tym czasie flamandzkiego rzeźbiarza i architekta - Cornelisa Florisa. Jego kompozycje architektoniczne, dzięki wzornikom graficznym, zostały szeroko spopularyzowane poza rodzinną Flandrią. Można również przypuszczać, biorąc pod uwagę ówczesny system edukacji rzemieślniczej, że niektórzy adepci poznawali je bezpośrednio - podczas czeladniczej wędrówki do krajów północnej Europy.
Mimo, że obecna ulica Wrocławska całkowicie zmieniła charakter architektoniczny, nie zachowując żadnego z budynków, który świadczyłby o dawnej zabudowie, to fragment portalu kamienicy nr 5 możemy podziwiać na dziedzińcu budynku dawnej Komendantury.
Kilkukrotne pojawienie się płaskorzeźbionego motywu lwa zarówno w dekoracji samego portalu, jak i jego pełnoplastycznej formy na osi elewacji, spowodowało, że w powszechnej świadomości mieszkańców Nysy utrwaliło się określenie tej kamienicy jako kamienicy „Pod lwami”. Z czasem, kiedy, założono tu aptekę, wykorzystano to godło jako znak firmowy. Początki znakowania kamienic przy użyciu tego rodzaju identyfikacji, wskazujących najczęściej na profesję rzemieślniczą zlokalizowaną w danym budynku, sięgają czasów, kiedy nie numerowano jeszcze poszczególnych parceli. Stąd aby ułatwić mieszkańcom trafienie pod właściwy adres zaczęto stosować tego rodzaju oznaczenia . Zdarzało się również, że nazwy domów tworzono od charakterystycznych detali architektonicznych występujących na fasadzie gmachu. Tak było chociażby w przypadku kamienicy nr 18 usytuowanej w Rynku, gdzie od pełnoplastycznej figury patrycjusza cały budynek zyskał nazwę – „Pod patrycjuszem”.
Historia farmaceutycznej firmy Wesslingów nie kończy się w 1945 roku, bowiem tradycje aptekarskie w tej rodzinie są kontynuowane do dziś. Wnuk Erwina Wesslinga, mieszkający obecnie w Dolnej Saksonii, również prowadzi aptekę. Na stronie internetowej koncernu możemy przeczytać, że początki rodzinnego przedsiębiorstwa sięgają korzeniami Nysy na Śląsku, gdzie przed II wojną światową funkcjonowała „Apteka pod lwami”.

Wymiary fotografii: 24 cm x 30 cm