Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Dwór w Nieradowicach


Powiększenie
Powiększenie

Zdjęcia przedstawiają dwór w Nieradowicach (obecnie gmina Otmuchów, do 1935 r.: Nitterwitz, w latach 1936-45: Nittersdorf, Kreis Neisse). Posiadamy dwie fotografie tego obiektu, obie wykonane przez Tadeusza Chrzanowskiego ok. roku 1960. Pierwsze zabudowania dworskie powstały w tym miejscu prawdopodobnie już w 1. poł. XVII wieku. Nie wiadomo, kto był ich inicjatorem – na jednym z zabudowań gospodarczych wmurowany jest kamienny herb biskupa wrocławskiego Andrzeja Jerina. Być może to właśnie jest wskazówką? Choć należy również brać pod uwagę możliwość umieszczenia tam owego herbu wtórnie. Obecny obiekt pochodzi z początku XIX wieku, jako przebudowa poprzedniego. W tym czasie należał do barona Wilhelma von Humboldta.

Remontowany był w 1933 roku oraz w latach 1959-1960. Jest to budynek klasycystyczny, rozciągnięty w linii poziomej. Posiada jedno piętro, choć skrzydła boczne są nieco wyższe, podpiwniczone. Dachy kryte dachówką, siodłowe oraz czterospadowe (nad skrzydłami bocznymi), z lukarnami w kształcie „wolego oka”. Obie elewacje zaakcentowane są w części środkowej czterema pilastrami podtrzymującymi trójkątny przyczółek z owalnym oknem. Na elewacji wschodniej okno otoczone jest stiukowym wieńcem ze wstęgą, a kapitele pilastrów roślinnymi festonami. Okna na parterze zakończone łukiem półkolistym, na piętrze prostokątne. Od zachodu elewacja frontowa - tutaj trójkątny przyczółek oraz kapitele pilastrów dekorowane są sgraffitowym ornamentem roślinnym i palmetowym, podobne dekoracje widoczne są na belkowaniu środkowej części oraz na fryzie dzielącym kondygnacje, a także w półkolistych zwieńczeniach okien na parterze. Od tej strony środkową część flankują dwa murowane ganki z balkonami. Obecnie dwór pełni funkcję wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
oprac. Adriana Zalewska-Wąsowicz