Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Dwór w Jeszkotle


Powiększenie

Fotografia wykonana przez Tadeusza Chrzanowskiego ok. 1962 roku, przedstawia dwór we wsi Jeszkotle (ok. 40 km na północ od Nysy).

W XIV wieku wieś należała do biskupów wrocławskich; na początku XV stulecia majątek był własnością Reibnitzów, którzy pod koniec lat dwudziestych tego samego wieku sprzedali wieś Georgowi von Schellendorf. Kolejnym znanym gospodarzem Jeszkotli był w 1511 roku Georg von Tschammer. W XVIII wieku jej właścicielem był Jan Antoni Fragstein, cesarski komornik i starosta księstwa brzeskiego. Kolejnymi właścicielami wsi były rodziny: von Kopy, von Francken-Sierstorpff, Robert i Otto Majunke. W XX wieku Jeszkotle należało do Franza Schulze, Bernarda Dammesa, Johannesa hrabiego von Francken-Sierstorpff oraz do rodziny von Studnitz.

Zabytkowy dwór został najprawdopodobniej przebudowany ze starszego założenia w 1. poł. XIX wieku, wyremontowany w 1961 roku. Wzniesiony na skarpie, stanowi dominantę zespołu folwarcznego. Wybudowany na rzucie prostokąta, z frontem od strony zachodniej. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany, piętrowy, z dachem czterospadowym z lukarnami, krytym dachówką. Klasycystyczna fasada, zaakcentowana w narożnikach, została podzielona uproszczonymi pilastrami w stylu jońskim. Jej część środkowa zwieńczona jest trójkątnym przyczółkiem z okrągłym oknem. Wejście zamknięte półkoliście, a ponad nim krótki gzyms wsparty na dwóch konsolach.
Oprac. Adriana Zalewska-Wąsowicz