Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Nyskie Szkice Muzealne


Powiększenie

Rocznik wydawany systematycznie od 2008 r. przez Muzeum Powiatowe w Nysie. Do tej pory ukazało się 11 tomów. Z roku na rok staje się coraz bardziej obszerny i bogaty w interesującą merytorycznie treść. Jak pisała we wstępie do II tomu w 2009 r. ówczesna dyrektor, Małgorzata Radziewicz: Mamy nadzieję, iż wydawnictwo to pozwoli naszemu czytelnikowi niejako wejść głębiej w drodze poznawania zasobów dziedzictwa kulturowego, jakimi obdarzyła nas historia, bo przecież tym, co naprawdę istnieje jest nasza przeszłość, my zaś jesteśmy jej sukcesorami.
Pomysł wydawania rocznika był wyjściem naprzeciw oczekiwaniom wszystkich, którzy są miłośnikami historii naszego regionu oraz tych, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć i ugruntować. Jak słusznie dostrzegł Edward Hałajko, obecny dyrektor - we wstępie do VIII tomu: Należy przy tym zauważyć, iż spośród dotychczasowych publikacji dotyczących historii ziemi nyskiej, rocznik jest aktualnie jedyną merytorycznie opracowaną i cyklicznie wydawaną pozycją. Nawiązuje przy tym do interesujących wcześniejszych tego rodzaju opracowań. Takim przedsięwzięciem - po 1945 roku – naukowego ujęcia historii regionu, była trzytomowa edycja Szkiców Nyskich, które ukazywały się w latach 1974-1986 z inicjatywy Nyskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Zespół autorów rocznika to przede wszystkim pracownicy merytoryczni muzeum, choć zapraszane są także do współpracy osoby, których zainteresowania oraz kompetencje skupiają się na historii lokalnej oraz historii sztuki i muzealnych zbiorach.
Warto również zaznaczyć, że wydawanie rocznika nie byłoby możliwe bez dodatkowego wsparcia finansowego ze strony Starostwa Powiatowego w Nysie, które w całości dotuje działalność instytucji.

Podsumowując dokonania związane z wydawaniem rocznika, warto przytoczyć kilka liczb, które ukazują pracę i wysiłek wydawcy nad opracowaniem dotychczasowych jedenastu tomów. Ukazało się zatem: 105 artykułów, z czego autorami lub współautorami 70 artykułów byli pracownicy muzeum, zaproszono do współpracy 24 autorów spoza instytucji. W każdym tomie (oprócz pierwszego) podsumowano roczną działalność wystawienniczą muzeum, a dodatkowo od 2016 r. zamieszczono jeszcze kronikę wydarzeń muzealnych. Od tomu trzeciego dodano rozdział poświęcony cyklowi prezentującemu szerszy opis wybranych zabytków ze zbiorów muzeum, które są zamieszczone w zakładce „Eksponat miesiąca” na stronie internetowej: www.muzeum.nysa.pl. We wszystkich tomach opublikowano ponad 1200 kolorowych fotografii. W ósmym tomie został dodany Aneks, w którym zamieszczono tłumaczenia wybranych tekstów wydawanego w języku niemieckim w latach 1897-1941 rocznika ”Jahresbericht des Neisser Kunst- und Alterhums- Vereins”, który był pierwszym wydawanym rocznikiem muzealnym, i do którego współczesnym periodykiem Muzeum Powiatowe w Nysie nawiązuje. 

NSM t. I/2008
NSM t. II/2009
NSM t. III/2010
NSM t. IV/2011
NSM t. V/2012
NSM t. VI/2013
NSM t. VII/2014
NSM t. VIII/2015
NSM t. IX/2016
NSM t. X/2017
NSM t. XI/2018

NSM t. XII/2019