Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

"Średniowieczne pale mostowe z Nysy"


Powiększenie
Powiększenie

Wystawa czynna: 13.05.2017- 05.11.2017
Kuratorzy wystawy: Krzysztof Dobrzański i Mariusz Krawczyk
Wernisaż: 13 maja 2017 r. (podczas Nocy Muzeów)


W trakcie prac prowadzonych w 2015 i 2016 roku przy bagrowaniu koryta i robót przy regulacji nabrzeża, z dna Nysy Kłodzkiej wydobywano między innymi drewniane elementy dawnych konstrukcji mostowych, głównie pale wbijane w dno rzeki. Duże skupisko takich pali wystąpiło przy Moście Kościuszki. Większość spośród nich wykonano z drewna iglastego. Pochodzą one z drewnianego mostu, funkcjonującego tu jeszcze w I połowie XX w.
Odrębną kategorię tworzyły pale dębowe o czworobocznych przekrojach, z końcówkami zaciosanymi w czworokątny szpic i zaopatrzone w żelazne okucia, które zabezpieczały przed rozszczepianiem się drewna w trakcie wbijania w dno rzeki. Badania dendrochronologiczne umożliwiły datowanie materiału użytego do budowy średniowiecznego mostu, którego pozostałości zachowały się w dnie rzeki. Uzyskano bardzo ciekawe i jednoznaczne wyniki. Wszystkie spośród przebadanych pali pochodzą z połowy i II połowy XIV wieku. W przebadanym zespole znalazły się pale wykonane z drzew ściętych po 1345 roku, kilka datowanych jest na lata 60. XIV wieku, a także pale z drewna ściętego około roku 1380. Z całą pewnością możemy więc stwierdzić, że są to najstarsze materialne relikty poświadczające istnienie mostu na Nysie Kłodzkiej w mieście Nysa. Najstarsza wzmianka historyczna mówiąca o istnieniu w Nysie mostu na rzece Nysa Kłodzka pochodzi z roku 1310. Pale zostały zabezpieczone przez Muzeum Powiatowe w Nysie oraz firmę "Astrid Katarzyna Smoleń".
Mariusz Krawczyk i Krzysztof Dobrzański - kuratorzy wystawy