Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
24.01.2012-11.03.2012 - "Widzieć" -wystawa VI Forum Malarstwa Polskiego

 Wernisaż - galeria zdjęć
W nawiązaniu do tematyki wystawy odbyły się plastyczne dla dzieci - fotorelacja
Wystawa czynna od 24 stycznia do 11 marca 2012

W ciągu dwóch lat - od maja 2010 do sierpnia 2012 - na wystawach w dwunastu polskich galeriach uczestniczących w projekcie VI FMP, prace wybrane przez uczestników Forum lub wykonane w związku z podjętym tematem, prezentują ich indywidualny punkt widzenia i stosunek do zagadnienia „widzenia” w malarstwie. Uczestnikami VI edycji Forum są znani polscy artyści malarze: Stanisław Baj, Stanisław Batruch, Stanisław Białogłowicz, Grzegorz Grzebieniowski, Ireneusz Kopacz, Marian Waldemar Kuczma, Leszek Misiak, Teresa Miszkin, Stanisław Rodziński, Jacek Rykała oraz Mirosława Rochecka i Kazimierz Rochecki, jako uczestnicy wystawy i koordynatorzy projektu, a także teoretycy sztuki: Magdalena Hniedziewicz, Anna Kroplewska Gajewska, Artur Mordka, Magdalena Rabizo Birek, Grażyna Ryba, Andrzej Saj. 

We wstępie katalogu wystawy, dr Andrzej Saj, krytyk i teoretyk sztuki, redaktor naczelny pisma Format, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, określa ramy problematyki VI Forum w następujący sposób: „Forum Malarstwa Polskiego, zorganizowane już po raz szósty z inicjatywy Mirosławy i Kazimierza Rocheckich z Torunia, należy do nielicznych obecnie w kraju przedsięwzięć plenerowo-warsztatowych, w trakcie których dochodzi do zamierzonych konfrontacji artystów z teoretykami i krytykami sztuki. Ponadto artyści są tu obligowani do teoretycznych wypowiedzi na temat sztuki, w tym do interpretacji własnej twórczości. Hasło porządkujące dany dyskurs artystyczno-teoretyczny jest każdorazowo określane przez organizatora Forum. (...) Kuratorzy Forum – pisze Andrzej Saj - postawili  w zaproszeniu do uczestników m.in. takie pytania: Jak patrzeć? Co widzieć? Jak to pokazać? Czy problem widzenia interesuje współczesnych artystów? Czy próbują własny sposób widzenia świata zaproponować innym, zwrócić uwagę na rzeczy, sprawy, jakości niedostrzegane, bagatelizowane a według nich istotne? 

Jest to problematyka nader aktualna, jako że wobec rosnącego znaczenia nowych mediów w sztuce (chodzi tu o fotografię, wideo, grafikę i animację komputerową) zmienia się rozumienie i sens artystycznego widzenia, a tym samym ewoluują preferowane obecnie koncepcje obrazowania. Teoria sztuki proponuje w zastosowaniu do wirtualnych obrazów interpretację w kategoriach, tzw. estetyki znikania” (por. J. Baudrillard, p. Virilio), co w jakiejś mierze „unieważnia” znaczenie konwencjonalnego obrazu malarskiego; skutkuje ponadto teoretycznymi dywagacjami o „zdradzonym obrazie”(np. G. Sztabiński) czy mówieniu o „spustoszeniu malarstwa” (H. Gadamer) itp. Powracają także, wielokrotnie artykułowane, głosy o „końcu malarstwa” i zastąpieniu go, generowanymi z komputera, wirtualnymi przedstawieniami. Stąd uzasadnione opinie o tzw. „uprzemysłowieniu widzenia”, w tym jego mediatyzacji, co służy wprawdzie poszerzeniu obszaru tego co widzialne, ale jednocześnie zubaża odbiór niezapośredniczony, emocjonalno-zmysłowy.

Pomysłodawcy Forum podjęli się zatem swoistej obrony tradycyjnych wartości malarstwa, włączając w to zamiar aktualizacji teoretycznej podbudowy takiego myślenia. A ważne jest to o tyle, że - jak dowodzi praktyka – malarstwo, mimo głosów krytyki o jego wyczerpaniu, czy kryzysie itp. nadal angażuje ogromny potencjał twórczy, jest stąd społecznie nadal przydatne. Ponadto, malarstwo ciągle zaspokaja duchowe aspiracje zarówno wielu twórców, jak i odbiorców spragnionych kontaktu z autentycznymi wytworami artystów, a nie produktem zaprogramowanej maszyny. Tak więc pomysł rozpoznania specyfiki procesu widzenia i jego rangi dla obrazowania okazuje się być o tyle trafny, że odnosi się do głębszego, osobistego namysłu, angażującego psychiczno-mentalne predylekcje twórców.”


FotoFotoFoto
FotoFotoFoto

Aktualności

Eksponat miesiąca - Hermine Lang-Laris, "Martwa natura" (XIX/XX w.)


 

Zapraszamy do Kamieńca

 
Podstrony:  1  2  3 
 

 


48-300 Nysa
ul. Biskupa Jarosława 11

tel. 77 435 50 10, 77 433 20 83
e-mail: info@muzeum.nysa.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

          

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA