Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Kościół św. Barbary


Powiększenie
Powiększenie

 Fotografia, którą prezentujemy w lutym, przedstawia kościół pod wezwaniem św. Barbary przy ulicy Chodowieckiego w Nysie. Zdjęcie wykonał Stanisław Kramarczyk w 1945 lub 1946 roku. Kościół sfotografowany został od strony południowej. Zdjęcie przedstawia wygląd budowli po pożarze, wznieconym przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Na zdjęciu Stanisław Kramarczyk udokumentował pierwszy etap odbudowy tego historycznego obiektu, polegający na przykryciu kościoła dachem. Kościół św. Barbary wybudowany został pod koniec XIII wieku i związany był z instytucją szpitala, usytuowanego na terenie Nowego Miasta. Taka lokacja budynku szpitalnego, tłumaczy położenie kościoła tuż przy murach miejskich. Pierwsza wzmianka na temat świątyni, pojawiła się w dokumentach dopiero w 1438 roku. Kościółek spełniał wówczas funkcję kaplicy przyszpitalnej. Świątynia w takiej formie jaką znamy dzisiaj, została zbudowana w XIV lub w XV stuleciu. Z uwagi na liczne, późniejsze przebudowy, zatarły się pierwotne cechy stylowe zabytku. W 1542 roku budowla została poważnie uszkodzona podczas pożaru. Remont świątyni trwał zaledwie dwa lata i już w 1544 roku kościół był ponownie użytkowany. Najprawdopodobniej z tego czasu pochodzi wschodni szczyt obiektu. W latach 1741-1743 kościół przeszedł na własność zakonu franciszkanów i pozostawał w ich rękach do momentu kasaty w roku 1810. W 1818 roku świątynię przejęła gmina ewangelicka. W tym czasie od strony zachodniej wzniesiono przedsionek z klatkami schodowymi wraz z nadbudowaną wieżyczką. W latach 1938-1939, budowlę gruntownie odnowiono. Powojennej rekonstrukcji kościoła podjął się architekt Stanisław Kramarczyk, który dołożył wszelkich starań by świątynia odzyskała pierwotny blask, przy zachowaniu historycznego charakteru budowli. Odbudowę zakończono w 1950 roku. Obecnie świątynia jest własnością dwóch protestanckich kościołów: ewangelicko-augsburgskiego i zielonoświątkowego.
Wymiary fotografii: 5,7 x 8,6 cm.

Autorem fotografii jest Stanisław Kramarczyk. Została ona wykonana na początku lat pięćdziesiątych. Kramarczyk dokumentował zniszczenia miasta powstałe w wyniku działań wojennych w 1945 roku oraz to, co działo się z tkanką miejską już po wojnie. Zdjęcie ukazuje kościół św. Barbary po odbudowie, która miała miejsce już w drugiej połowie lat czterdziestych.

oprac. Katarzyna Rzepecka