Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

"Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego"


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie w obiektywie Zbigniewa Walewskiego w 1. rocznicę odsłonięcia

Wystawa czynna: 08.11.2019 - 12.01.2020
Kurator wystawy: Edward Hałajko

W 2015 roku został zawiązany Społeczny Komitet Budowy Pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie. Celem było upamiętnienie zasług marszałka Józefa Piłsudskiego dla odrodzenia niepodległego bytu Rzeczpospolitej Polskiej w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
Nyski pomnik miał nawiązać do pomnika autorstwa rzeźbiarza Apolinarego Głowińskiego, odsłoniętego w Tarnopolu w listopadzie 1935 roku. Pomnik ten został następnie zniszczony w 1939 roku, tuż po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Rzeczpospolitej.
W lutym 2016 roku na spotkaniu z mieszkańcami i członkami Komitetu  prof. Marian Molenda, któremu powierzono wykonanie nyskiego monumentu, przedstawił projekt rzeźby w skali 1:7 i koncepcję usytuowania. Po akceptacji i zabezpieczeniu przez Gminę Nysa środków na realizację, artysta przystąpił do żmudnego i unikalnego przedsięwzięcia.
Proces tworzenia był dokumentowany fotograficznie przez Zbigniewa Walewskiego, który utrwalił wszystkie etapy realizacji, począwszy od wykonania metalowo – drewnianej konstrukcji szkieletu instalacji na którą następnie nakładana była glina. Ten etap wymagał uwzględnienia zarówno proporcji konia i jeźdźca jak i wagi nakładanego tworzywa. Ogólny ciężar nałożonej gliny wyniósł około trzy tony, dlatego złe zaprojektowanie mogło doprowadzić do zawalenia się modelu pod własnym ciężarem. Po wykonaniu i wycyzelowaniu rzeźby w glinie, została wykonana gipsowa forma negatywowa o grubości 4-10 cm. Następnie całość została podzielona na około 20 części. Po usunięciu gliny z wnętrza fragmentów formy, wykonano gipsowy model pozytywowy, którego części połączono w całość. Model został poddany końcowej obróbce mechanicznej w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu. Ostatnim etapem było pocięcie modelu na 10 części i dostarczenie w maju 2018 roku do specjalistycznej odlewni ART. Odlew Wiktor Halupczok w Opolu, w której wykonano końcowy odlew w brązie.
W październiku 2018 roku gotowy odlew został przywieziony do Nysy i posadowiony na wcześniej przygotowanym postumencie na nyskim Rynku u wylotu ulicy Wrocławskiej. Uroczystości odsłonięcia pomnika odbyły się 12. października 2018 roku. Na wystawie został pokazany zestaw 30 fotografii autorstwa Zbigniewa Walewskiego, wybrany z przeszło 1500 prac wykonanych od grudnia 2015 roku do maja 2018 roku.

Opracowanie na podstawie tekstu Zbigniewa Walewskiego – Edward Hałajko