Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

"Metamorfozy" Owidiusza - mitologia starożytna w grafice europejskiej XVII wieku ze zbiorów Muzeum w Nysie


Wystawa obejmuje 35 miedziorytów oprawionych w passe-partout, szerokie opisy odnoszące się do wydarzeń przedstawionych na rycinie oraz trzy plansze omawiające poemat Owidiusza oraz przybliżające sylwetki twórców grafik.

Najwybitniejszym i najbardziej znanym dziełem Owidiusza jest pisany heksametrem, pomiędzy 2 a 8 rokiem n.e., poemat epicki - Metamorfozy.
Metamorfozy, czyli Przemiany, są wielką opowieścią-baśnią, rozgrywającą się poza czasem, w której wszystko jest możliwe. Poemat składa się z 246 mitów, opowiadających o przemianach ludzi w zwierzęta leśne, ptaki, owady, drzewa, kwiaty, skały, konstelacje gwiazd, bogów, bożków oraz o przemianach grzybów, kamieni, zwierząt w ludzi. W tym fascynującym, odrealnionym świecie mitów, przemiana, oprócz tego, że jest często karą za występek przeciwko bogom, bywa również traktowana jako akt współczucia dla człowieka.

W zbiorach nyskiego muzeum znajdują się dwie serie odbitek graficznych stanowiących ilustracje do poematu. Pierwsza z tych serii to piętnaście miedziorytów z paryskiego wydania Metamorfoz (1637 rok), do którego rysunki przygotował Francis Cleyn, rytował natomiast Salomon Savery. Na drugą serię składają się ryciny zakupione do Muzeum w 1975 roku z opolskiej „Desy”, rytowane przez Hendrika Goltziusa w 1589 roku.

Ilustracje Cleyna i Saverego to niezwykle rzadki i ciekawy przykład relacjonowania mitologii rzymskiej w sposób symultaniczny. Każda z piętnastu ilustracji odnosi się do jednej księgi poematu Owidiusza. Zadanie, które postawili sobie Ci dwaj artyści było nie lada wyzwaniem. W jaki sposób w jednej ilustracji umieszczonej na początku każdej księgi poematu przedstawić całe bogactwo jej treści? Mity zazębiają się w swojej opowieści, przechodzą płynnie z jednego wydarzenia w drugie, opowieść o historiach bogów, herosów, nimf i ludzi toczy się swoim rytmem. Artyści musieli przełożyć na język obrazu całą treść każdej kolejnej księgi. W jednej ilustracji zawarli oni kompilację kilku mitów. Wybierali motywy najistotniejsze lub najbardziej charakterystyczne dla danej księgi.

Druga seria grafik znajdująca się w zbiorach Muzeum w Nysie, to 20 miedziorytów, których autorstwo zostało ustalone dzięki sygnaturze: „H. Goltzius juuen, A 1589” znajdującej się na odbitce graficznej: „Stworzenie Świata”. W odróżnieniu do dzieł Saverego i Cleyna, Goltzius rytował przedstawienie odnoszące się do jednej konkretnej historii mitologicznej. Wśród dwudziestu ilustracji odnajdziemy więc Owidiuszańskie mity zbrodni Likaona, historię przemiany Kalisto w niedźwiedzicę, Faetona powożącego ognistym rydwanem, Io przemienioną w jałówkę, historię Stworzenia Świata oraz zagłady Ziemi w czasie wielkiego Potopu, jak również odrodzenia człowieka dzięki prawości i wiary w bogów, Deukaliona i Pyrry. Ilustracje Goltziusa stanowią doskonały przykład dzieł utrzymanych w nurcie manieryzmu.

Oprac. Małgorzata Pierścieniak

Warunki wypożyczenia:
- wystawa wypożyczana jest bezpłatnie
- koszty ubezpieczenia oraz transportu pokrywa strona wypożyczająca

Szczegółowe informacje dotyczące warunków transportu oraz terminu wypożyczenia można uzyskać pod numerem telefonu
77 433 20 83 wew. 37 (Patrycja Ciecior)

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie