Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Biblioteka


Powiększenie

Biblioteka naukowa Muzeum Powiatowego w Nysie posiada księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, w szczególności z zakresu muzealnictwa, historii sztuki, historii powszechnej, historii Polski i historii lokalnej, czasopisma naukowe i branżowe oraz wydawnictwa regionalne.
Biblioteka udostępnia zbiory do celów poznawczych i naukowych. Korzystanie z księgozbioru jest nieodpłatne - należy z wyprzedzeniem uzgodnić termin wizyty (Dział PW, tel. 77 433 20 83, wew. 40)
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI MUZEUM POWIATOWEGO W NYSIE
1. Czytelnicy korzystają ze zbiorów wyłącznie na miejscu w bibliotece, w dniach i godzinach pracy muzeum, bez możliwości wypożyczenia na zewnątrz,
2. Z zasobów biblioteki można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, wyłącznie w obecności pracownika muzeum, po wpisaniu do rejestru odwiedzin,
3. Przeglądane pozycje zostają odkładane w wyznaczone miejsce.
Kserokopie oraz wykonywanie zdjęć metodą fotografii cyfrowej (bez użycia flesza) materiałów bibliotecznych i archiwalnych:
1. Książki i inne materiały drukowane po 1945 r.:
Kserowanie:
- format A-4 - 0,50 zł
- format A-3 - 0,70 zł
Zdjęcia cyfrowe:
- wykonanie 1 zdjęcia - 0,50 zł

2. Książki drukowane przed 1945 r. i archiwalia:
Zdjęcia cyfrowe:
- wykonanie 1 zdjęcia - 1,00 zł

Kserokopie i zdjęcia wykonuje się wyłącznie z publikacji, dla których nie istnieje zagrożenie ich uszkodzenia. Wykonywanie zdjęć i kserokopii poza Muzeum nie jest dozwolone.