Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Partnerzy


 Muzeum w Nysie współpracuje z wieloma placówkami naukowymi, muzealnymi, jednostkami samorządów terytorialnych sąsiednich gmin i powiatów oraz instytucjami kultury. Zakres współpracy obejmuje takie sfery działalności, jak: prowadzenie badań naukowych, projekty edukacyjne i wydawnicze, konserwacja i ochrona zabytków, upowszechnianie i popularyzacja dóbr kultury.