Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

"Zaczęło się od rysunku"


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

"Zaczęło się od rysunku. 35 lat pracy twórczej Mariana Molendy"

Wystawa czynna: 19.10.2018 - 10.12.2018
Kurator wystawy: Edward Hałajko
Wernisaż: Fotorelacja

Marian Molenda - rocznik 1958, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (w pracowni prof. Franciszka Duszeńki). Dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1982-1985. Od połowy lat osiemdziesiątych mieszka i tworzy w Nysie. Prowadzi pracownię rzeźby na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. W 1994 roku uzyskał doktorat, w 2001 roku habilitację i w 2013 roku profesurę. Członek ZPAP Okręg Opole, Nyskiej Grupy Artystycznej, Międzynarodowej Organizacji Medalierskiej FIDEM, Stowarzyszenia Medalierów Polskich, Diecezjalnej Komisji ds. Kultury w Opolu oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego przy U.O.
Zajmuje się rzeźbą kameralną, monumentalną, malarstwem sztalugowym i rysunkiem.
Jak sam mówi: Dyplom stanowił przełom w myśleniu o bryle, jako wypowiedzi plastycznej w rzeźbie. Wykonałem cykl prac o charakterze abstrakcji organicznej, wyróżniony najlepszym dyplomem z prezentacją w Bunkrze Sztuki w Krakowie w 1983 roku. Ten rodzaj stylistyki preferuję do obecnej chwili, czego potwierdzeniem są realizowane rzeźby, w których formę wyjściową stanowi interpretacja postaci jako formy biologicznej. Człowiek jako medium z wszelkimi wartościami i słabościami w pełnej interpretacji rzeźbiarskiej.
Do realizacji swoich zamierzeń wykorzystuję materiały rzeźbiarskie o różnorodnych właściwościach formalnych tj. struktura, kolor, temperatura, ekspresja wynikająca z faktury materiału, twardości itp.
Rozpoczynając od gliny, gipsu, betonu, żywic syntetycznych, brązu, drewna, kamienia, a kończąc na szkle.
Drugą formą stylistyczną jaką stosuję w rzeźbie jest realizm o zindywidualizowanym charakterze, przykładem mogą być rzeźby pomnikowe, rzeźby portretowe z założeniami rzeźby kameralnej, realizacje małych form rzeźbiarskich w brązie, drewnie czy kamieniu.
Podczas prowadzenia zajęć ze studentami staram się zwracać uwagę na aspekty materiałoznawstwa, umiejętności wyciągania wniosków na temat określonego materiału, sposobu obróbki czy zastosowania odpowiednich narzędzi, a także techniki i technologii w przypadku prowadzonych odlewów.
Nade wszystko w pracy pedagogicznej ważne jest rozbudzenie wrażliwości studentów na kształt, formę, kompozycję (…)
W latach 1983-2018 autor licznych wystaw indywidualnych w Polsce, Niemczech i Czechach, a także plenerów. W latach 1994-2018 uczestnik wielu wystaw zbiorowych w Polsce, Niemczech, Czechach, Francji i Chinach. Twórca statuetek (1993-2018), w tym w Nysie: „Tryton Nyski” „Orzech” „Perły Architektury”. W latach 1991-2018 zrealizował wiele pomników, m.in.: „Pomordowanym na wschodzie" (1991 - wspólnie z art. plast. R. Szymończykiem), Kłodobok; „Patriotom Polskim” (2001), Nysa.
W latach 2002-2017 przygotował dla Uniwersytetu Opolskiego cykl pomników postaci: Agnieszki Osieckiej, Jerzego Grotowskiego, Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, Czesława Niemena, Jonasza Kofty, Edmunda Osmańczyka, Wojciecha Młynarskiego.
Ostatnie realizacje pomników z lat 2017-2018: Popiersia Tadeusza Różewicza dla Muzeum Miejskiego we Wrocławiu; Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance w Nysie (odsłonięcie 12 października 2018 r.); Pomnik doktora Antoniego Fortunata Troczewskiego w Kutnie.
Wśród niezliczonej ilości nagród i wyróżnień, można wymienić kilka ostatnich: w 2013 r. I i II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik Kazimierza Górskiego przy Stadionie Narodowym w Warszawie; w 2016 r. Medal „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej” przyznawany przez Radę Miasta Nysy.
oprac. Edward Hałajko – kurator wystawy