Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Pocztówki z polską korespondencją


Pocztówka z obiegu w 1917 r. Na uwagę zasługuje zarówno widok na awersie, jak również zamieszczona na rewersie treść korespondencji, a także opisy i stemple.

Podpis na awersie: [Busk, Ostgalizien. Rynek-Markt.], Busk, Galicja wschodnia. Rynek. Busk, miasto na pograniczu ziemi Lwowskiej i Podola, które z uwagi na charakterystyczne położenie zwane było „Galicyjską Wenecją”. Na zdjęciu, zatrzymana w kadrze przed niemal stu laty, skąpana w południowym słońcu scena na buskim rynku. Można dostrzec charakterystyczne dla tego wieloetnicznego regionu postaci: grupa trzech mężczyzn (Wołosi lub Huculi) z założonymi na głowy wysokimi wełnianymi baranicami, obok przechodzi ubrany w chałat i kapelusz Żyd. Wokół kobiety w charakterystycznych dla okolicy strojach. Na słupie energetycznym umieszczona tablica z napisem po niemiecku: zum Etappenstationskommande (do komendy stacji etapowej) – była to informacja dla będących w drodze żołnierzy.Na rewersie. Napisany niebieskim atramentem tekst po polsku z datą 13/VII. 1917, adresowany na Etappenpost 445, (poczta etapowa 445). W prawym górnym rogu krótki napisany czerwoną kredką tekst po niemiecku(?), na nim wykonany czarnym tuszem okrągły stempel dzienny poczty etapowej – ETAPPENPOST 445 z datą 25.VII.17. Pod stemplem dziennym, wykonany po skosie czerwonym tuszem prostokątny stempel, wewnątrz obramowania napis po niemiecku: K u K Zensurstelle, Lemberg, Hp(…) – (Cesarsko Królewski Urząd Cenzury Lwów…). Pionowo po prawej stronie, wykonany niebieskim tuszem stempel ze skrótem K K SCH RGT No 35, (…) Hptm 2/XXIX FRONT(…), przypuszczalnie dotyczy 35 Cesarsko Królewskiego Regimentu.

oprac. Edward Hałajko


Pocztówka przedstawia przeszło 12 metrowej wysokości pomnik - poświęcony zamachowi z dnia 28.06.1914 r., w którym zginął arcyksiążę austriacki Franciszek Ferdynand i jego żona Zofia. Pomnik został wykonany w Budapeszcie wg projektu Eugena Bory (1879-1957) i odsłonięty 28.06.1917 r. Niedługo po tym został zniszczony (6.11.1918 r.) przez wojsko Serbskie.Opis na awersie: Sarajevo, Spomenik umorstwa, 28 VI 1914, Suhnedenkmal. (Sarajewo, pomnik zamordowania).Na rewersie napisany czarnym atramentem tekst po polsku z datą 2. XI. 1918. (czyli na cztery dni przed zniszczeniem pomnika). Karta pocztowa wysłana z Trebinje, miasta znajdującego się w Hercegowinie nieopodal granicy z Czarnogórą, wówczas jeszcze w granicach Imperium Austriacko-Węgierskiego. Karta adresowana do miejscowości: Grabowice, o.p. Dziedzice, Śląsk austr(iacki), (obecnie dzielnica w Czechowicach-Dziedzicach woj. Śląskie). W prawym górnym rogu, wykonany czarnym tuszem okrągły, nieczytelny stempel dzienny oraz wykonany czerwonym tuszem poziomy stempel: K u K Infanterie-Maschinengewehr Instruktionskurs (Cesarsko królewski kurs karabinów maszynowych piechoty). Nakładem: U korist b. h. zemaijskog drustva crvenog kriza. Seria i wydawca: 9989, Postkartenzentrale J. A. Cappon, Sarajevo.

oprac. Edward Hałajko