Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Pocztówki polskie


Kolejny dział, to polskie pocztówki patriotyczne wydane w okresie międzywojennym, tematem związane z I wojną światową. Ilustrują udział formacji piłsudczyków na rzecz odzyskania niepodległości.

Reprodukcja obrazu Jerzego Kossaka
 
Podpis na awersie: wymarsz Pierwszej Kompanji Kadrowej z „Oleandrów” w Krakowie dn. 6 sierpnia 1914, Komendant Józef Piłsudski w otoczeniu oficerów Legionów: Walerego Sławka, Kazimierza Sosnkowskiego, Władysława Beliny-Prażmowskiego, kompanją dowodzi por. Tadeusz Kasprzycki (Zbigniew).
Na rewersie wydrukowany czarną czcionką fragmentu rozkazu J. Piłsudskiego z dnia 6 sierpnia 1914 r. Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie. Druk „Akropol” Kraków. Seria 76/103. Pocztówka nie była w obiegu.

Reprodukcja obrazu Jerzego Kossaka

 

Podpis na awersie: mjr. Edward Śmigły – Rydz na czele III. Batalionu I. Brygady w ataku na pozycje rosyjskie pod Laskami w dniu 28 października 1914 r.
Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie. Druk „Akropol” Kraków. Seria 76/86. Pocztówka nie była w obiegu.

Legiony na froncie wschodnim nad Styrem - wizyta biskupa Władysława Bandurskiego

 

Biskup Władysław Bandurski (5. z prawej) w okopie. Widoczni również: Józef Piłsudski (1. z prawej), dowódca 5. pułku piechoty Legionów Polskich Leon Berbecki (2. z prawej), major Tadeusz Wyrwa-Furgalski (3. z prawej), książę Andrzej Lubomirski (w ubraniu cywilnym), pułkownik Zygmunt Zieliński (6. z prawej), podporucznik Morstin, lekarz major Kołłątaj, podporucznik Jerzy Narbutt-Łuczyński, lekarz podporucznik Mieczysław Kaplicki (4. z lewej - stoi w pierwszym rzędzie), porucznik Mirski-Przyjałkowski. Data wydarzenia: 1916-05,
[za:] http://audiovis.nac.gov.pl/obraz/57863/h:191/ (dostęp 24.01.2015)
Pocztówka nie była w obiegu. Seria 11 2067

Józef Piłsudski z Komendą Naczelną POW w 1917 roku

 

Polska Organizacja Wojskowa (POW) – tajna organizacja wojskowa powstała w sierpniu 1914 r. w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w wyniku połączenia działających w Królestwie Polskim grup konspiracyjnych.
Na rewersie wydrukowany pamiątkowy krzyż POW 1918 i opis: Komenda Naczelna P.O.W. podczas ćwiczeń w 1917 r. Stoją od lewej: K. Krzewski, T. Kasprzycki, B. Miedziński, J. Gąsiorowski, Komendant Piłsudski, śp. Wojsznar-Opieliński, H. Paszkowski, śp. W. Denhoff-Czarnocki, W. Jędrzejewicz, śp. S. Trojanowski, S. Pomarański.
Nakładem Komitetu Budowy Pomnika Poległych Peowiaków. Pocztówka nie była w obiegu.