Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Dział Archeologii


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Do zadań działu należy m.in.:
  • Badanie kultury materialnej Śląska z szczególnym uwzględnieniem terenu dawnego Księstwa Nyskiego biskupów wrocławskich oraz Nysy
  • Gromadzenie zabytków archeologicznych pochodzących z badań wykopaliskowych
  • Naukowe opracowanie gromadzonych zbiorów
  • Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i magazynowej posiadanych zbiorów
  • Prowadzenie rejestru i opracowanie naukowe materiałów historycznych i zdjęć
  • Obsługa zleconych nadzorów archeologicznych i sprawowanie opieki nad stanowiskami archeologicznymi na podległym terenie działania
  • Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów muzealnych
Kontakt: archeologia@muzeum.nysa.pl
tel. 77 433 20 83 wew. 34