Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Nyskie Szkice Muzealne


Powiększenie

Rocznik wydawany systematycznie od 2008 r. przez Muzeum Powiatowe w Nysie. Do tej pory ukazało się 13 tomów. Z roku na rok staje się coraz bardziej obszerny i bogaty w interesującą merytorycznie treść. 
Pomysł wydawania rocznika był wyjściem naprzeciw oczekiwaniom wszystkich, którzy są miłośnikami historii naszego regionu oraz tych, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć i ugruntować. Jak słusznie dostrzegł Edward Hałajko, dyrektor Muzeum - we wstępie do VIII tomu: "Należy przy tym zauważyć, iż spośród dotychczasowych publikacji dotyczących historii ziemi nyskiej, rocznik jest aktualnie jedyną merytorycznie opracowaną i cyklicznie wydawaną pozycją. Nawiązuje przy tym do interesujących wcześniejszych tego rodzaju opracowań. Takim przedsięwzięciem - po 1945 roku – naukowego ujęcia historii regionu, była trzytomowa edycja Szkiców Nyskich, które ukazywały się w latach 1974-1986 z inicjatywy Nyskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego."

Zespół autorów rocznika to przede wszystkim pracownicy merytoryczni muzeum, choć zapraszane są także do współpracy osoby, których zainteresowania oraz kompetencje skupiają się na historii lokalnej oraz historii sztuki i muzealnych zbiorach.
Warto również zaznaczyć, że wydawanie rocznika nie byłoby możliwe bez dodatkowego wsparcia finansowego ze strony Starostwa Powiatowego w Nysie, które w całości dotuje działalność instytucji.
W każdym tomie (oprócz pierwszego) znajduje się podsumowanie rocznej działalności wystawienniczej muzeum, a dodatkowo od 2016 r. - kronika wydarzeń muzealnych. Od tomu trzeciego dodano rozdział poświęcony cyklowi prezentującemu szerszy opis wybranych zabytków ze zbiorów muzeum, które są zamieszczone w zakładce „Eksponat miesiąca” na stronie internetowej: www.muzeum.nysa.pl. 
W ósmym tomie został dodany Aneks, w którym zawarto tłumaczenia wybranych tekstów wydawanego w latach 1897-1941 rocznika ”Jahresbericht des Neisser Kunst- und Alterhums- Vereins” - pierwszego rocznika muzealnego, do którego współczesnym periodykiem Muzeum Powiatowe w Nysie nawiązuje. 

NSM t. I/2008
NSM t. II/2009
NSM t. III/2010
NSM t. IV/2011
NSM t. V/2012
NSM t. VI/2013
NSM t. VII/2014
NSM t. VIII/2015
NSM t. IX/2016
NSM t. X/2017
NSM t. XI/2018

NSM t. XII/2019
NSM t. XIII/2020
NSM t. XIV-XV/2022
NSM t. XVI/2023