Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

t. V/2012


Powiększenie

Tytuł: Nyskie Szkice Muzealne V
Wydawnictwo: Muzeum w Nysie, 2012 r.
Wymiary: 165 x 233 mm
Liczba stron: 232
Kolorowe ilustracje: 152
Cena: 15,00 zł

ISSN: 1899-4792

Piąty tom rocznika muzealnego, prezentującego dorobek naukowy pracowników Muzeum w Nysie oraz zaproszonych do współpracy gości.

Spis treści:

Małgorzata Radziewicz, Od redakcji

Anatol Bukała, Dziedzictwo historyczno-kulturowe jako potencjał dla rozwoju wybranych rodzajów turystyki kulturowej w powiecie nyskim

Mariusz Krawczyk, Kolekcje broni białej i palnej w zbiorach Muzeum w Nysie

Katarzyna Smoleń, Ostrogi średniowieczne ze zbiorów Muzeum w Nysie

Wacław Romiński, Inżynier wojskowy i architekt Gerhard Cornelius Walrave

Katarzyna Rzepecka, Kielichy i pateny z bazyliki mniejszej pw. św. Jakuba w Nysie - systematyka i interpretacja

“Epitafium rodziny Vriemera” ze zbiorów Muzeum w Nysie:
- Ewelina Małyk, Geneza powstania epitafium i rozwój form epitafijnych do XVII w.
- Jolanta Dudała, Krótki zarys analizy historyczno-stylistycznej obrazu "Epitafium rodziny Vriemera"

Ewelina Kwiatkowska, Obraz olejny "Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny" ze zbiorów Muzeum w Nysie - próba ustalenia pochodzenia, historii i autorstwa

Małgorzata Radziewicz, Upamiętnienie codzienności, czyli za drzwiami mieszczańskiego domu w Nysie. Lapidarne studium historii kultury materialnej miasta w świetle zachowanych zabytków minionej epoki

Edward Hałajko, Zapomniane nyskie cmentarze historyczne. Problematyka stanu zachowania oraz zagospodarowania spuścizny kulturowej w aspekcie historycznym i społecznym

Obiekt miesiąca 2011

Działalność wystawiennicza Muzeum w Nysie w 2011 r.