Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

t. XI/2018


Powiększenie

Tytuł: Nyskie Szkice Muzealne, T. XI
Wydawnictwo: Muzeum Powiatowe w Nysie, 2018 r.
Wymiary: 165 x 233 mm
Liczba stron: 380
Ilustracje: 203
Cena: 29,00 zł

ISSN: 1899-4792

Jedenasty tom rocznika muzealnego, prezentującego dorobek naukowy pracowników Muzeum w Nysie oraz zaproszonych do współpracy gości. Wydanie z 2018 r. składa się z dwóch części, z których pierwsza poświęcona jest opracowaniom wyników badań archeologicznych prowadzonych podczas prac inwestycyjnych na terenie nyskiego Rynku w latach 2015-2017.
Premiera wydawnictwa miała miejsce 8 września, podczas spotkania autorskiego, w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

Spis treści:

Edward Hałajko, Wstęp

Cz. I. Artykuły i komunikaty z badań archeologicznych na Rynku w Nysie w latach 2015-2017

Mariusz Krawczyk, Syntetyczne omówienie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2015–2017 na terenie zachodniej części bloku śródrynkowego w Nysie

Łukasz Grzyb, Rynek w Nysie. Blok zabudowy śródrynkowej w ujęciu historycznym

Mariusz Krawczyk, Relikty zabudowy drewnianej w ramach zachodniej części bloku śródrynkowego w Nysie – próba interpretacji

Maciej Krzywka, Opracowanie wyników badań architektonicznych

Krzysztof Dobrzański, Mariusz Krawczyk, Ceramika – omówienie zbioru znalezisk

Krzysztof Dobrzański, Przedmioty drewniane z badań prowadzonych na nyskim rynku w latach 2015-2017

Katarzyna Smoleń, Przedmioty metalowe z badań archeologicznych w Nysie w latach 2015-2017

Kajetan Włodarski, Analiza materiałów skórzanych pochodzących z badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2015-2017 na terenie nyskiego rynku

Mariusz Krawczyk, Zabytki szklane – omówienie zbioru znalezisk

Małgorzata Romanow-Chmielewska, Analiza zwierzęcego materiału kostnego z Rynku w Nysie

ILUSTRACJE KOLOROWE cz. I

Cz. II . Pozostałe artykuły

Teresa Aranowicz, Obrazy świata minionego – tworzenie nowego życia. Wspomnienia mieszkańców Nysy

Edward Hałajko, Polichromie heraldyczne w pałacu w Siestrzechowicach

Maciej Krzysik, Walki na przedpolach Nysy 1945

Ewelina Kucia, Adriana Zalewska-Wąsowicz, Grafiki o tematyce napoleońskiej w zbiorach Muzeum Powiatowego w Nysie

Radosław Skowron, O nyskich stemplach i korcu

Adam Wojtala, Nyskie Stowarzyszenie Filomatów

Aneks:

Eksponat miesiąca 2017

Działalność wystawiennicza Muzeum w Nysie w 2017 r.

Kronika wydarzeń muzealnych w 2017 r.

ILUSTRACJE KOLOROWE cz. II