Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

t. IX/2016


Powiększenie

Tytuł: Nyskie Szkice Muzealne IX
Wydawnictwo: Muzeum Powiatowe w Nysie, 2016 r.
Wymiary: 165 x 233 mm
Liczba stron: 200
Kolorowe ilustracje: 61
Cena: 20,00 zł

ISSN: 1899-4792

Dziewiąty tom rocznika muzealnego, prezentującego dorobek naukowy pracowników Muzeum Powiatowego w Nysie oraz zaproszonych do współpracy gości.

Spis treści:

Edward Hałajko, Wstęp

Kamil Adamczak, Krzysztof Dobrzański, Aldona Garbacz-Klempka, Łukasz Kowalski, Siekieromłot typu Szendrő z Karłowic Małych w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych.

Michał Bugaj, Miecz z epoki brązu z Kielczy – nie całkiem utracony, nie całkiem odnaleziony .

Tomasz Foltyn, Utworzenie i początek działalności Okręgowych Sieci Elektrycznych Śląska Opolskiego w Nysie (OSSO) w latach 1945–1952.

Edward Hałajko, Zespół rzeźb z elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie – przebieg badań i wstępna analiza .

Izabela Kicak, Sprawozdanie z cyklu otwartych wykładów historycznych „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” .

Mariusz Krawczyk, Wstępne sprawozdanie z badań archeologiczno–architektonicznych przeprowadzonych na Rynku w Nysie w 2015 roku.

Ewelina Kwiatkowska, Karl Dankwart i jezuici. Konserwacja zespołu siedmiu barokowych obrazów z dawnego kolegium jezuickiego w Nysie.

Katarzyna Rzepecka, Napoleon Orda – zarys życia i twórczości.

Adam Wojtala, Śląski Rzym w oczach protestantów i innowierców na tle nyskich konfliktów wyznaniowych w dobie Wiosny Ludów.
Streszczenie artykułu w języku niemieckim (Zusammenfassung in Deutsch).

Aneks:

Spisy treści roczników Jahresberichte z lat 1918–1941 (oryginały i tłumaczenia).

Obiekt miesiąca 2015.

Działalność wystawiennicza Muzeum Powiatowego w Nysie w 2015 r.

Kronika wydarzeń muzealnych w 2015 r.

Autorzy tekstów