Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

t.XVII/2024


Powiększenie

Tytuł: Nyskie Szkice Muzealne, T. XVII
Wydawnictwo: Muzeum Powiatowe w Nysie, 2024 r.
Wymiary: 165 x 233 mm
Liczba stron: 371
Ilustracje: 162
Cena: 50 zł

ISSN 1899-4792

(...) Jest mi niezwykle przyjemnie przedstawić zawartość kolejnego rocznika, który oddajemy w Państwa ręce. W pierwszej części znalazły się artykuły pracowników merytorycznych Muzeum, będące efektem prac badawczych zarówno w terenie jak też w zaciszu gabinetów i w zakamarkach magazynów muzealnych.
Na kolejnych stronach znalazły się materiały przygotowane przez zaproszonych historyków i historyków sztuki, na zorganizowaną przez Muzeum konferencję naukową pt. „Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich”. (...)
Edward Hałajko

Spis treści
Edward Hałajko, Od redakcji 

Edward Hałajko, Kamienne znaki graniczne w Nysie i okolicy. Kamienie graniczne twierdzy Nysa 

Adriana Zalewska-Wąsowicz, Aktualna działalność edukacyjna Muzeum Powiatowego w Nysie 

Maria Frańczak, Grafiki Johanna Eliasa Ridingera (1698 – 1767) i Martina Eliasa Ridingera (1730 – 1780) w zbiorach Muzeum Powiatowego w Nysie 

Ewelina Kucia, Przyrządy naukowe w zbiorach Muzeum Powiatowego w Nysie 

Karolina Gołuszko, Pałac rodu Jerinów w Ujeźdźcu jako część majątku biskupiego 


Materiały pokonferencyjne: teksty wystąpień podczas konferencji naukowej „Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich” (Muzeum Powiatowe w Nysie, 15 czerwca 2023):

Bogusław Czechowicz, Onomastyczny rekonesans u podnóża Biskupiej Kopy. Przyczynki do dziejów biskupiego zagłębia na południe od Nysy w wiekach XIII, XV i XVI 

Michał Kosałka, Karol Ferdynand Waza wobec zjawiska polowania na czarownice w księstwie nyskim 

Joanna Lubos-Kozieł, Andrzej Kozieł, Portrety biskupów wrocławskich ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu i kapituły katedralnej 

Weronika Nowak, Kościół św. Jakuba w Nysie jako quasi katedra w drugim ośrodku diecezji wrocławskiej 

Jagna Rita Sobel, Ikonografia średniowiecznych pieczęci plebanów kościołów parafialnych z terenów biskupiego księstwa nyskiego 

Aneks:
Ewelina Kwiatkowska, Nabytki 2022/2023 
Eksponat miesiąca 2023 r. 
Działalność wystawiennicza Muzeum Powiatowego w Nysie 2023 
Kronika wydarzeń muzealnych 2023
Autorzy tekstów 
Ilustracje kolorowe