Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

t. X/2017


Powiększenie

Tytuł: Nyskie Szkice Muzealne, T. X
Wydawnictwo: Muzeum Powiatowe w Nysie, 2017 r.
Wymiary: 165 x 233 mm
Liczba stron: 344
Ilustracje: 135
Cena: 25,00 zł

ISSN: 1899-4792

Dziesiąty tom rocznika muzealnego, prezentującego dorobek naukowy pracowników Muzeum w Nysie oraz zaproszonych do współpracy gości. Premiera X tomu wydawnictwa odbyła się w ramach obchodów Jubileuszu 120-lecia działalności muzealnej w Nysie.

Spis treści:

Edward Hałajko, Wstęp

Czesław Biłobran, Ochrona zbiorów muzealnych w kontekście obowiązków jednostek samorządowych na przykładzie Powiatu Nyskiego

Adam Wojtala, Rozwój muzeum w Nysie w latach 1897-1945

Ewelina Kucia, Powojenna historia muzeum w Nysie

Mariusz Krawczyk, Pracownicy nyskiego muzeum w latach 1945-2017

Piotr Romiński, Ceramiczna inspiracja Pucharem Św. Jadwigi Śląskiej

Krzysztof Dobrzański, Aldona Garbacz-Klempka, Łukasz Kowalski, Siekiera typu Wrocław-Szczytniki z Kopernik. Przyczynek do studiów archeometalurgicznych nad siekierami unietyckimi w Polsce

Mariusz Krawczyk, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na trasie obwodnicy Nysy

Maciej Nowak, Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Wyszków
Śląski nr 2, pow. nyski


Jolanta Dudała, Ewelina Witek, Sprawozdanie z prac konserwatorsko–restauratorskich przy dwóch rzeźbach drewnianych: św. Karola Boromeusza i św. Ferdynanda Kastylijskiego z elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Nysie

Edward Hałajko, Polichromie z zegarami słonecznymi na elewacjach dziedzińca pałacu biskupiego w Nysie

Adriana Zalewska-Wąsowicz, Nyski strój ludowy

Małgorzata Palińska, Wybrane regionalne czasopisma branżowe

Anatol Bukała, Martin Helwig – nyski kartograf i jego pierwsze wydanie mapy Śląska

Maciej Krzysik, Historia nyskiego węzła kolejowego

Przemysław Nadolski, Losy dzwonów kościelnych ziemi nyskiej w kontekście drugiej wojny światowej

Paweł Szymkowicz, Problem własności lasu miasta Paczkowa na terytorium Czechosłowacji w latach 1945-1949

Aneks:

Obiekt miesiąca 2016.

Działalność wystawiennicza Muzeum Powiatowego w Nysie w 2016 r.

Kronika wydarzeń muzealnych w 2016 r.

Autorzy tekstów