Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Działania we współpracy MKiDN


 

Działania dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W roku 2016 zakończony został remont elewacji dziedzińca Pałacu Biskupiego. Prace wykonywane w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 1 "Ochrona zabytków", nazwa zadania: "Nysa, Pałac Biskupi (XVII/XVIII w.): prace renowacyjne i konserwatorskie 4 elewacji dziedzińca wewnętrznego budynku Muzeum."

Ukończono także wymianę instalacji przeciwpożarowej. Prace wykonywane w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 1 "Ochrona zabytków", nazwa zadania: "Nysa, Pałac Biskupi, budynek Muzeum (XVII/XVIII w.) - wymiana instalacji sygnalizacji pożaru."
 
W 2015 r. zrealizowano projekt konserwacji siedmiu barokowych obrazów ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Nysie w ramach priorytetu "Wspieranie działań muzealnych", nazwa zadania "Konserwacja zespołu barokowych obrazów "Karla Dankwarta powstałych na zlecenie nyskich jezuitów w latach 1686-1691".

W 2014 r. ukończono prace przy elewacji Pałacu Biskupiego. Prace wykonane zostały w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 1 "Ochrona zabytków", nazwa zadania: "Nysa, Pałac Biskupi (XVII/XVIII w. ), obecnie muzeum: prace renowacyjne i konserwatorskie trzech elewacji budynku (od strony ul. Grodzkiej, Wałowej oraz północno-wschodnia)."

W roku 2013 zostały zakończone prace renowacyjne przy elewacji frontowej Pałacu Biskupiego. Prace wykonane zostały w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 1 "Ochrona zabytków", nazwa zadania: "Nysa, Pałac Biskupi, budynek muzeum XVII/XVIII w. - prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji frontowej wraz z remontem lukarn i wymianą części stolarki okiennej".

 
W roku 2011 zrealizowano konserwację dwóch kamiennych portali Pałacu Biskupiego - okazały, barokowych elementów jego reprezentującej fasady. Prace zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 1: "Ochrona zabytków".