Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Opracowanie


Powiększenie

Pokłon pasterzy

Anonimowy malarz śląski, XVII/XVIII w., Śląsk, olej na płótnie; wys. 123 cm, szer. 188 cm
Pochodzenie: na wyposażeniu dawnego kolegium jezuickiego w Nysie (refektarz), od 1950 r. w zbiorach Muzeum Powiatowego w Nysie
Przedstawienie ukazuje scenę adoracji Dzieciątka Jezus: przy żłóbku czuwają Maria i św. Józef, wokół nich zgromadzeni są pasterze, anioły oraz wół. Obraz prezentuje kompozycję symultaniczną - w tle po prawej stronie przedstawiono scenę z aniołem obwieszczającym pasterzom na polu Dobrą Nowinę. Obraz po 1807 r. znajdował się w refektarzu (na ścianie frontowej tuż pod oknem) nyskiego kolegium jezuickiego, który stał się tymczasową kaplicą w zastępstwie zniszczonego kościoła jezuickiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie. Malowidło pełniło wówczas funkcję obrazu ołtarzowego. Obraz wpisany był w ikonograficzny program jezuickiej myśli, co podkreślały monogramy: umieszczone jako sztukateria nad oknem i w obrębie samego obrazu. Litery AMDG znajdujące się nad oknem mogły mieć dwojakie znaczenie: skrót ten odpowiada sentencji jezuickiej Ad Majorem Dei Gloriam (łac. Dla większej chwały Boga) oraz Ave Maria, Dei Genitrix (łac. Zdrowaś Mario, Matko Boga) co wskazuje tym samym na treść obrazu. Napis w obrębie przedstawienia na płótnie u podstawy żłóbka: „LACTOR AB UBERE” (tłum. karmiony mlekiem z piersi) miał podkreślać człowieczeństwo Jezusa Chrystusa.


Opracowanie: Ewelina Kwiatkowska
Zdjęcia: Muzeum Powiatowe w Nysie
Montaż i animacja: Krzysztof Dobrzański
Muzyka: Silent Night by Scott Holmes Music, źródło: https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/christmas-background-music/silent-night/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.