Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Informacje


Powiększenie

Spacer śladami biskupów wrocławskich w ramach wystawy "Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich"


Terminy: Wszystkie zaplanowane spacery zostały już zrealizowane. Fotorelacja


Miejsce: Zbiórka Muzeum Powiatowe w Nysie, ul. Bpa Jarosława 11, dziedziniec
Przewidziany czas spaceru: 60 do 90 minut
Osoba oprowadzająca: Ewelina Kwiatkowska
 

Zapraszamy na Spacer śladami biskupów wrocławskich, którego tematem przewodnim będzie sztuka i mecenat artystyczny biskupów wrocławskich. Spacer rozpocznie się od dawnego pałacu biskupiego, w którym dziś mieści się siedziba muzeum. Na dziedzińcu i sieni pałacowej zgromadzono szereg reliktów związanych z dawną Nysą, tj. m. in. kamienie graniczne Księstwa Nyskiego, relikty rotundy z nyskiego Rynku, płyty herbowe biskupów wrocławskich i rzeźby z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.
Szczególną atrakcją będą miejsca, które nie zawsze są dostępne dla turystów. Dzięki współpracy z ks. proboszczem Zbigniewem Cieślą udostępniony zostanie dawny kościół jezuicki (na co dzień zamknięty) oraz zakrystia bazyliki mniejszej. Natomiast dzięki uprzejmości dyrektora I L.O. „Carolinum”, Pana Grzegorza Kulpy będziemy mieli możliwość zwiedzenia dawnego refektarza (dziś auli) oraz biblioteki szkoły. Spacer odbywać się będzie wokół zabudowań śródrynkowych, jednakże wspomniane będą także budowle obecnie już nieistniejące, takie jak Bramy - Celna i Bracka, ogród biskupi czy Szpital św. Trójcy.

Ramowy plan zwiedzania:
1. Dziedziniec Muzeum Powiatowego w Nysie
2. Dwór Biskupi
3. Rynek Solny
- kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
- dawne seminarium św. Anny (dziś Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Lutosławskiego w Nysie)
- dawne kolegium jezuickie (dziś I L.O. ,,Carolinum” im. J. III Sobieskiego w Nysie)
4. Bazylika mniejsza pw. św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki


Uwaga!


Udział bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Tel. 77 433 20 83, wew. 37; dzial.sztuki@muzeum.nysa.pl
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.