Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Katalog wystawy


Powiększenie

Katalog wystawy „Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich”
20.05.-10.12.2023

Redaktor naukowy -
prof. dr hab. Andrzej Kozieł
Redaktorka prowadząca - Ewelina Kwiatkowska

Projekt graficzny - prof. dr hab. Grzegorz Gajos
Autorzy not katalogowych - Ewelina Kwiatkowska, Maria Frańczak, Katarzyna Pełech, Daniel Guła
Autorzy fotografii - Grzegorz Gajos, Muzeum Powiatowe w Nysie, Archiwum Fotograficzne Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Archiwum Państwowe w Opolu, Slezské zemské muzeum v Opavě, Vlastivĕdné Muzeum Jesenicka

Wydawca - Muzeum Powiatowe w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11
www.muzeum.nysa.pl
ISBN 978-83-903268-9-4
Nysa 2023


Spis treści
Edward Hałajko. Muzeum Powiatowe w Nysie
Słowo wstępne - s.4

Edward Hałajko. Muzeum Powiatowe w Nysie
Historia nyskiego księstwa biskupów wrocławskich. Biskupi jako duszpasterze, politycy i mecenasi sztuki - s. 6

prof. dr hab. Andrzej Kozieł. Uniwersytet Wrocławski. Ostravská Univerzita
Rola sztuki w służbie kościoła katolickiego na śląsku w dobie baroku - s. 26

dr Aleksandra Sieczkowska. Uniwersytet Wrocławski
Nysa – ośrodek mecenatu artystycznego biskupów Wrocławskich doby nowożytnej - s. 40

dr Agnieszka Franczyk-Cegła. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Charakterystyka kolekcji starych druków i rękopisów - s. 58

Jacek Witecki. Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Złotnictwo nyskie. Fenomen śląskiego rzemiosła artystycznego - s. 70

Ewelina Kwiatkowska. Muzeum Powiatowe w Nysie
Portret biskupa Karola Ferdynanda Wazy ze zbiorów Muzeum Powiatowego w Nysie w świetle wyników badań fizyko-chemicznych - s. 82

Ilustracje do tekstów - s. 96
Noty katalogowe - s. 106
Malarstwo - s.110 / Grafika -  s.128 /Rzeźba i rzemiosło artystyczne - s. 144 / Starodruki -  s.154 / Numizmaty -  s.168/  Złotnictwo - s.178Nakład katalogu w wersji papierowej został już wyczerpany. Zachęcamy do korzystania z wersji PDF
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Załączniki: