Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Program konferencji


Powiększenie

KONFERENCJA NAUKOWA „ŚWIAT BISKUPÓW WROCŁAWSKICH KSIĄŻĄT NYSKICH“ Czas: 15.06.2023, godz. 9.00-16.00
Miejsce: Muzeum Powiatowe w Nysie, I piętro, s. 101
Moderator: Ewelina Kwiatkowska
Przewidziany czas na każde wystąpienie: 20 min

Fotorelacja

PROGRAM

• 9:00-9:15
Wstęp, powitanie gości przez Dyrektora Muzeum Powiatowego w Nysie Edwarda Hałajko

• BLOK I - HISTORIA

- 9:20 - 9:40
prof. dr hab. Bogusław Czechowicz, Uniwersytet Śląski w Opawie
„Onomastyczny rekonesans u podnóża Biskupiej Kopy. Przyczynki do dziejów biskupiego zagłębia na południe od Nysy w wiekach XIII, XV i XVI”

- 9:45 - 10:05
Kamil Margielewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
„Historia Nysy – jej charakterystyczna zabudowa miejska oraz fortyfikacje”

- 10:10 - 10:30
Michał Kosałka, Uniwersytet Zielonogórski
„Karol Ferdynand Waza wobec zjawiska polowania na czarownice w Księstwie Nyskim”.

- 10:35 - 10:55
Jagna Rita Sobel, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
„Średniowieczna sfragistyka plebanów biskupiego księstwa nyskiego”

- 11:00 – 11:15 – dyskusja, pytania

- 11:15 - 11:40 – przerwa na kawę i poczęstunek


• BLOK II – SZTUKA (MALARSTWO, ARCHITEKTURA, FUNDACJE BISKUPIE)

- 11:45 - 12:05
dr Joanna Lubos-Kozieł, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Andrzej Kozieł, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
„Portrety biskupów wrocławskich ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu i Kapituły Katedralnej”

- 12:10 - 12:30
Marcin Musiał, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław
„Nyscy franciszkanie reformaci w świetle kroniki o. Bernarda Sanniga”

- 12:35 - 12:55
Weronika Nowak, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Kościół św. Jakuba w Nysie jako quasi katedra w drugim ośrodku diecezji wrocławskiej”

- 13:00 - 13:20
dr inż. arch. Zygmunt Łuniewicz, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej,
mgr Marek Świdrak, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Nyski Escorial. Uwagi na temat niezrealizowanych fundacji biskupa Karola Habsburga”

- 13:25 - 13:45
mgr inż. arch. Natalia Łozińska, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury i Budownictwa
„O architekturze Pałacu oraz Dworu Biskupiego w Nysie”

- 13:45 - 14:00 – dyskusja, pytania

- 14:00 - 14:20 - przerwa na kawę i poczęstunek

- 14:25-16:00 - oprowadzanie po wystawie „Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich”

- 16.00 - zakończenie i pożegnanie gości

 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Materiały pokonferencyjne ukażą się w „Nyskich Szkicach Muzealnych” w 2024 roku. 
 
Bezpłatny wstęp na wykłady dla wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.
 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.