Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Wystawa reprodukcji miedziorytów ilustrujących dzieła Jacoba Böhme


Wystawa prezentuje XX-wieczne reprodukcje miedziorytów ilustrujących XVIII-wieczne wydania dzieł Jacoba Böhme (1575-1624), śląskiego filozofa, teozofa i mistyka. Prezentacja miedziorytów jest wydarzeniem towarzyszącym międzynarodowej konferencji naukowej „Jacob Böhme - Wirkung, Rezeption, Kontexte. Moderne und Postmoderne”, zrealizowanej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie w dniach 16-17. 11.2023 r. Konferencja poświęcona została analizie wpływu dzieła Jacoba Böhme na kulturę współczesną. Nowatorstwo Böhmego uwidacznia się w dynamicznym i dialektycznym przedstawieniu Boga oraz natury, w oryginalnym ujęciu problematyki zła, wolności, tolerancji religijnej, braterstwa oraz „powtórnych narodzin”. Koncepcja Jacoba Böhme inspirowała największych europejskich myślicieli, poetów i wizjonerów: Angelusa Silesiusa, Novalisa, Hegla, Schellinga, Blake’a, Mickiewicza, Sołowiowa, Bierdiajewa, Heideggera i Miłosza.

Oryginalne miedzioryty w sposób bezpośredni, ale z wykorzystaniem motywów symbolicznych i alegorycznych odnoszą się do filozoficzno-religijnych myśli Jacoba Böhme i poprzedzały karty tytułowe jego dzieł wydawanych drukiem.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Powiatowym w Nysie do końca listopada 2023 r.

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie