Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Najnowsze odkrycia archeologiczne


Pragniemy oficjalnie podzielić się informacją, że na terenie jednej z inwestycji budowlanych realizowanych w śródmieściu Nysy, podczas prac archeologicznych odkryty został skarb. Są to w większości monety srebrne z okresu Cesarstwa Niemieckiego i III Rzeszy. Zbiór składa się z niemal tysiąca monet z lat 1873-1939, o nominałach: 5 - 3 - 2 - 1 - ½ Marki.

Z kolei w trakcie prowadzonych od ponad miesiąca badań archeologicznych przy zbiegu ulic Karola Miarki i Tkackiej, odkryto kilkanaście pomieszczeń piwnicznych, związanych ze zniszczonymi w 1945 r. i wyburzonymi w latach 50. kamienicami. Zabudowa murowana istniała tu od czasów późnego średniowiecza i tak datowane są wstępnie przez archeologów odkryte najstarsze relikty zachowanych piwnic. Najistotniejsze z punktu widzenia archeologii i historii architektury są piwnice 5 kamienic szczytowych, skierowanych frontami do dawnej Krammerstrasse (ul. Kramarskiej), datowane na 1350–1400 r. Poza architekturą murowaną, udało się odkryć kilkanaście obiektów określonych jako kloaki–studnie, z których jak na razie wydobyto kilkadziesiąt całych naczyń ceramicznych, wyroby metalowe (sprzączki, sygnet, łyżeczki, elementy pasa itp.), wyroby ze skóry i tkaniny oraz fragmenty naczyń drewnianych. Znaleziska datowane są na XIV-XVII wiek.

Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie