Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

"Zabytek w kadrze" - konkurs fotograficzny


Powiększenie

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych (Kategoria 1) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (Kategoria 2) powiatu nyskiego. Fotografie powinny być wykonane na obszarze powiatu nyskiego.
 
Oto zasady:
 

Krok 1 – przygotuj się!

Przeczytaj poniższą definicję:
ZABYTEK - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Jest to oficjalna definicja, niełatwa do zrozumienia. Jednak na potrzeby konkursu można ją streścić do następującego zdania: Zabytek to przedmiot lub obiekt z przeszłości, który jest ważny z różnych powodów.
W konkursie bierzemy pod uwagę zarówno zabytki ruchome, jak i nieruchome. Pierwsze skojarzenia z zabytkiem nieruchomym, to okazałe pałace, zamki i kościoły, piękne kamienice, pomniki i wille. Warto jednak uświadomić sobie, że do tej kategorii należą również obiekty techniki (budynki fabryczne, kopalnie, mosty, wiadukty, młyny, stacje kolejowe, drogi itp.), cmentarze, kapliczki, krzyże przydrożne, stare parki i ogrody, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Zabytkowymi nieruchomościami są również krajobrazy kulturowe (np. malownicze panoramy miast i wsi), ciekawe układy architektoniczne (np. układ starego miasta, układ zabudowy wiejskiej, zespół budynków tworzących spójną całość). Fotografując okazały obiekt zabytkowy, składający się z wielu elementów, z których każdy może stanowić odrębny zabytek – warto zainteresować się detalami. W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia pokazujące fragmenty znanych obiektów zabytkowych – drobiazgi, które przykuły naszą uwagę, a które często umykają wzrokowi przeciętnego turysty.
Równie interesującą kategorię stanowią zabytki ruchome, które możemy odnaleźć w naszym otoczeniu – w domu dziadków, na strychu, w piwnicy … Czasem wystarczy uważnie się rozejrzeć, by całkiem blisko dostrzec ślady przeszłości – drobne (lub większe) przedmioty, które mogą stać się tematem konkursowego zdjęcia.
Zastanawiając się nad wyborem obiektu, który sfotografujemy, warto pamiętać, że zabytkiem jest nie tylko obiekt lub przedmiot uznany oficjalnie za zabytek i zarejestrowany za pomocą odpowiedniej dokumentacji. Istnieje wiele zabytków, którymi nikt się do tej pory nie zainteresował – możemy je odkrywać, zaopiekować się nimi i uwieczniać je na zdjęciach. Wiele z nich może nie przetrwać próby czasu i pozostanie po nich tylko nasza pamięć oraz fotografia …
 

Krok 2 – zrób zdjęcia i opisz je!

Zastanów się, jakie zabytkowe obiekty nieruchome można obejrzeć w Twojej okolicy. A może natknąłeś się na jakiś ciekawy, stary przedmiot, którego historię znasz? A może przedmiot ten jest dla Ciebie całkowitą zagadką – może inspiruje do snucia zmyślonej opowieści? Za pomocą aparatu fotograficznego lub telefonu zrób zdjęcie temu wybranemu obiektowi/przedmiotowi. Postaraj się znaleźć nietypowy punk widzenia, spraw, by zdjęcie wyróżniało się wśród innych. Poszukując piękna, warto pamiętać, że to pojęcie niezwykle subiektywne – bardzo często piękno odnaleźć można w pozornej brzydocie, a w śladach zniszczenia może kryć się niebanalny urok.
Napisz kilka zdań na temat sfotografowanego obiektu/przedmiotu (nie więcej, niż 1000 znaków ze spacjami). Opis powinien zawierać lokalizację oraz informację o zabytku - co to za miejsce/przedmiot, co przedstawia. W opisie niezbędnym punktem jest uzasadnienie – napisz, dlaczego wybrałeś właśnie ten zabytek, dlaczego wydaje Ci się on wart sfotografowania i zapamiętania. Opis jest okazją do kreatywności – wybrany zabytek może się wiązać z jakąś ciekawą historią lub być inspiracją do stworzenia własnej opowieści.
 

Krok 3 – wyślij e-mail do muzeum!

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: dzial.ow@muzeum.nysa.pl
Wiadomość powinna zawierać opis, o którym mowa w Kroku 2 oraz następujące załączniki:
Od 1 do 6 fotografii (maksymalnie 3 fotografie jednego zabytku nieruchomego i maksymalnie 3 fotografie jednego zabytku ruchomego)
skan wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2);
skan wypełnionej Zgody (załącznik nr 3).
Ważne: Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią Formularz zgłoszeniowy i Zgodę musi podpisać Twój opiekun prawny! Poproś swojego opiekuna prawnego o zapoznanie się z Regulaminem.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2021 r.
 
Niniejszy tekst stanowi załącznik nr 1 Regulaminu konkursu fotograficznego „Zabytek w kadrze”
Organizator: Muzeum Powiatowe w Nysie
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Nysie, Urząd Miejski w Nysie


Załączniki: