Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Szkoły podstawowe


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

 
LEKCJE (60 minut)

cena 8 zł
Opiekunowie - odpowiedzialni za utrzymanie dyscypliny w grupie - są zwolnieni z opłaty

Muzealna magia. Lekcja realizowana na wybranych fragmentach ekspozycji stałej, służąca wdrażaniu dzieci do korzystania z oferty kulturalnej oraz zapoznaniu ich ze specyfiką muzeum. Dzieci poznają takie pojęcia jak eksponat, ekspozycja, zabytek. Odpowiednia dla młodszych klas.

Dawno, dawno temu, czyli jak się żyło w dawnej Nysie. Lekcja realizowana na całej ekspozycji I piętra, pokazująca dzieje Nysy od prehistorii do II wojny światowej, skupiająca uwagę dzieci na ciekawostkach historycznych i obyczajowych. Dostosowana dla każdej grupy wiekowej.

Ginące zawody. Lekcja realizowana na wybranych fragmentach ekspozycji I piętra, prezentująca nyskie tradycje cechowe oraz ginące lub nieistniejące już zawody. Dostosowana dla każdej grupy wiekowej.

Nysa w historii i legendzie. Lekcja realizowana na wybranych fragmentach ekspozycji I piętra, służąca poznaniu średniowiecznej historii miasta, jego najstarszych widoków i wybranych legend. Dzieci poznają również postać św. Jadwigi Śląskiej – księżnej, która została świętą. Dostosowana dla każdej grupy wiekowej.

Dzieje brudu. Lekcja realizowana na wybranych fragmentach I i II piętra, prezentujących zabytki związane z historią utrzymywania higieny i zdrowia. Dostosowana dla każdej grupy wiekowej.

Świat mitów. Nie można wyobrazić sobie kultury europejskiej bez starożytnej Grecji i Rzymu. Mity antyczne od zawsze były źródłem alegorii i symboli oraz natchnieniem dla twórców dzieł sztuki. Przekonamy się o tym, oglądając dzieła z kolekcji muzealnej. Lekcja realizowana na ekspozycji II piętra. Odpowiednia dla klas IV-VIII.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III) i plastyki (I, II, III).

Przygoda z obrazami.
Lekcja realizowana w galerii malarstwa, służąca oswojeniu uczniów z dawnym malarstwem, przybliżająca techniczne i obyczajowe ciekawostki oraz historie przedstawione na wybranych obrazach. Dzieci poznają takie pojęcia, jak: portret, autoportret, martwa natura, kompozycja, perspektywa, światłocień. Odpowiednia dla klas IV-VIII.

Biblia w obrazach. Lekcja realizowana na galerii malarstwa - uczniowie poznają obrazy przedstawiające opowieści ze Starego i Nowego Testamentu, przypominają sobie rozmaite tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz zapoznają się z różnymi sposobami przedstawiania ich w sztuce. Odpowiednia dla klas IV-VIII.

Dzieje książki. Lekcja ilustrująca w formie prezentacji multimedialnej rozwój piśmiennictwa, papiernictwa i drukarstwa – od zwojów po kodeksy, połączona z oglądaniem rękopisów, starodruków i reprintów oraz warsztatami kaligraficznymi. Zajęcia odbywają się w sali wykładowej oraz w sali edukacyjnej. Odpowiednie dla klas IV-VIII.

UWAGA! Istnieje możliwość poszerzenia każdej lekcji o ćwiczenie (wypełnienie kolorowanki lub uzupełnienie druku edukacyjnego i krzyżówki) - dopłata 1 zł.

WARSZTATY (60-90 minut)
cena 12 zł


Kaligraficzne wyzwania.
Tematem zajęć jest kaligrafia - sztuka pięknego pisania. Inspiracją są średniowieczne rękopisy, których reprintom uczestnicy mogą przyjrzeć się z bliska. Dzieci mają także okazję prześledzić proces powstawania pergaminowych ksiąg od momentu przygotowywania materiału pisarskiego po pracę introligatora oprawiającego dzieła. Następnie wykorzystując pióra i kałamarze, wcielają się w rolę średniowiecznych kopistów. Warsztaty realizowane są w sali edukacyjnej. Odpowiednie dla klas IV-VIII (czas trwania: 90 min.)

Z lilijką w tle (Herb Nysy). Warsztaty plastyczne, podczas których dzieci zapoznają się z historią Nysy, a następnie wykonują herb miasta. Warsztaty realizowane na ekspozycji stałej i w sali edukacyjnej. Przeznaczone dla dzieci 3-7 lat (czas trwania: 60 min.)

Pomysł na zabawkę. Samochód z rolki, domek z kartonu, zwierzątko z korka. Ciekawa zabawka może powstać z niczego. Wystarczy świeżym okiem spojrzeć na otaczające nas przedmioty. Każdy może wykonać wyjątkową zabawkę z tego, co jest pod ręką – i taką próbę podejmiemy w muzeum. Warsztaty realizowany w sali edukacyjnej. Zajęcia realizowane w sali edukacyjnej. Odpowiednie dla klas I-III

Poszukiwacze zaginionych skarbów. Warsztaty będące próbą wcielenia się w rolę archeologa. Dzieci oglądają wystawy prezentujące zabytki archeologiczne, upamiętniające prehistorię ziemi nyskiej oraz początki istnienia naszego miasta, a następnie wykonują zadania typowe dla pracy archeologa, poszukując zagubionych “skarbów” i wypełniając kartę zabytku. Odpowiednie dla klas I-VI. Realizacja na dziedzińcu - od czerwca do września.

Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy. Zajęcia realizowane na wybranych fragmentach ekspozycji I piętra, służące poznaniu średniowiecznej historii Nysy, jej najstarszych widoków, zabudowy i życia jej mieszkańców. Podczas zajęć dzieci pracują na planszy przedstawiającej plan dawnej Nysy, wspólnie budując średniowieczne mury oraz wykonując sylwetki mieszkańców miasta. Dostosowane dla każdej grupy wiekowej.

Jak wygląda miecz? Warsztaty, podczas których dzieci zapoznają się z uzbrojeniem wojowników, rycerzy i żołnierzy, poznają tradycje turniejów rycerskich, arkana wojenne oraz wykonują tarczę rycerską z tektury. Zajęcia realizowane na wybranych fragmentach ekspozycji I piętra i w sali edukacyjnej. Dostosowane dla każdej grupy wiekowej.

Stoliczku nakryj się! Warsztaty realizowane w wybranych salach II piętra, z zabytkami ilustrującymi obyczaje związane ze spożywaniem posiłków, przygotowywaniem potraw, ciekawostkami kulinarnymi z dawnych czasów. Podczas warsztatów dzieci poznają zapachy rodzimych i egzotycznych przypraw oraz wykonują pracę plastyczną. Odpowiednie dla każdej grupy wiekowej.

Akcja abstrakcja.
W galeriach muzealnych można zobaczyć obrazy, które nie przedstawiają realnego świata. W czasie zajęć dowiemy się, co to jest abstrakcja. Poznamy jej język: kompozycję, kolor, fakturę. Poszukamy w obrazach barw podstawowych i pochodnych, zimnych i ciepłych. Za pomocą kredek, kartoników i tkanin pobawimy się barwą i formą. Zajęcia realizowane najczęściej na ekspozycji wystaw czasowych i w sali edukacyjnej. Dostosowane dla każdej grupy wiekowej.

Magia świąt. Warsztaty, podczas których dzieci wykonują kartki lub ozdoby świąteczne. Realizowane w sali edukacyjnej. Dostosowane dla każdej grupy wiekowej.

Francja-elegancja. Zajęcia warsztatowe, podczas których dzieci zapoznają się z ekspozycją II piętra, gdzie prezentowane są dawne obrazy i rzemiosło artystyczne. Na ich przykładzie poznają życie codzienne w XVIII-XIX wieku, poznają cechy stylów historycznych (barok, rokoko, empire, biedermeier), a także wykonają makiety dawnych mebli lub kartonowe laleczki, dla których zaprojektują ubrania wg dawnej mody. Dostosowane dla każdej grupy wiekowej.

Świat mitów. Nie można wyobrazić sobie kultury europejskiej bez starożytnej Grecji i Rzymu. Mity antyczne od zawsze były źródłem alegorii i symboli oraz natchnieniem dla twórców dzieł sztuki. Przekonamy się o tym, oglądając dzieła z kolekcji muzealnej. Podczas warsztatów będzie możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat postaci i wydarzeń mitologicznych oraz utrwalenia wiedzy przez działania plastyczne. Odpowiednie dla klas IV-VIII.

Czy Chiny są daleko?
Warsztaty realizowane z wykorzystaniem fragmentów ekspozycji II piętra, prezentujących zabytki związane z egzotyczną sztuką Chin - Podczas warsztatów dzieci poznają niektóre symbole charakterystyczne dla sztuki chińskiej oraz za pomocą chińskich znaków wykonają zapis własnego imienia. Odpowiednie dla klas IV-VIII.

Udział w lekcji należy uzgodnić z kilkudniowym wyprzedzeniem, kontaktując się telefonicznie
tel. 77 435 50 10 lub 77 433 20 83, wew. 40 (Adriana Zalewska-Wąsowicz / Ewelina Kucia)


Można również wykorzystać możliwość kontaktu za pomocą poczty elektronicznej: dzial.ow@muzeum.nysa.pl