Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Oferta edukacyjna


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalną ofertą edukacyjną realizowaną na wystawie "Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich"

Jeśli chcesz przeczytać więcej, kliknij tutaj

Mamy świadomość, że w świecie zdominowanym przez wirtualną rzeczywistość, możliwość postawienia dziecka w miejscu, gdzie ma ono bezpośredni kontakt z żywym zabytkiem, jest czymś nie do przecenienia. To właśnie w muzeum można najpełniej zrealizować postulat uczenia się poprzez przeżycie i doświadczenie.  
Poza ofertą stałą, aktualną przez cały rok, proponujemy warsztaty plastyczne, przygotowywane w kontekście konkretnej wystawy czasowej, realizowane w czasie jej trwania. Każdorazowo zajęcia te pozwalają dzieciom wykazać się kreatywnością, wyzwalają w nich energię twórczą, uczą technik plastycznych, inspirują do nowego rodzaju zabaw, które można kontynuować w domu, ale równocześnie przybliżają uczestnikom różnorodne dziedziny kultury i historii, w zależności od rodzaju wystawy. 
Muzeum realizuje zajęcia dzięki doskonale do tego przygotowanej kadrze – muzealni edukatorzy nie tylko dysponują specjalistycznym wykształceniem merytorycznym (archeologia, historia, konserwacja zabytków, historia sztuki), ale również posiadają przygotowanie pedagogiczne i metodyczne, realizując edukację muzealną z pasją i zaangażowaniem.  
Lekcje muzealne przyjmują różne formy - od klasycznych wykładów z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, poprzez zajęcia na ekspozycji stałej i wystawach czasowych, pracę z drukami edukacyjnymi, aż po warsztaty plastyczne.
Aby ustalić datę zajęć - proszę zapoznać się z zarezerwowanymi już terminami na grafiku lekcji.
Lekcje i warsztaty muzealne realizowane są również w okresie ferii i wakacji - dla grup zorganizowanych, kolonii, półkolonii, obozów. Zapraszamy!

Cennik:

Lekcje
6 zł 
UWAGA! Istnieje możliwość poszerzenia lekcji o zajęcia plastyczne (wypełnienie kolorowanki lub wykonanie własnoręcznego rysunku) - dopłata 1 zł.
Warsztaty
10 zł 

Opiekunowie - odpowiedzialni za utrzymanie dyscypliny w grupie - są zwolnieni z opłaty
Udział w lekcji należy uzgodnić z kilkudniowym wyprzedzeniem, kontaktując się telefonicznie z osobą prowadzącą wybraną lekcję - tel. 77 435 50 10 lub 77 433 20 83:

mgr Adriana Zalewska-Wąsowicz / mgr Ewelina Kucia  nr wew. 40
mgr Mariusz Krawczyk nr wew. 34

Można również wykorzystać możliwość kontaktu za pomocą poczty elektronicznej: dzial.ow@muzeum.nysa.pl

Wybierz temat lekcji dla przedszkola >>
Wybierz temat lekcji dla szkoły podstawowej >>
Wybierz temat lekcji dla szkoły ponadpodstawowej >>
Grafik lekcji muzealnych >>