Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
"Nysa 1945-1955"


 

Wystawa czynna: 20.03.2015 - 06.09.2015
Edward Hałajko i Małgorzata Pierścieniak - kuratorzy wystawy
Wernisaż:
fotorelacja
W nawiązaniu do tematyki wystawy odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci - fotorelacja

Nysa 1945-1955

23.04.1945 r. – do Nysy przybyła 60 osobowa grupa operacyjna milicjantów, którzy 24.04 powołali Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego oraz Milicję Obywatelską.

07.05.1945 r. – przybyła grupa kolejarzy z Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach.

08.09.1945 r. – rozpoczęła działalność Miejska Zawodowa Straż Pożarna.

09.05.1945 r. – do Nysy przybyły 2 grupy operacyjne: z Katowic, na czele z  prezydentem Nysy Janem Kojem i starostą powiatowym Wincentym Karugą oraz grupa operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z zadaniem zabezpieczenia i uruchomienia zakładów przemysłowych. Komendantura Armii Czerwonej przekazała władzę administracyjną nad miastem.

10.05.1945 r. – urzędowanie rozpoczęło Starostwo Powiatowe w Nysie.

11.05.1945 r. – działalność rozpoczął urząd pocztowy w Nysie. Do miasta przybyła grupa operacyjna Wydziału Energetycznego Sztabu Organizacyjnych Grup Operacyjnych „Śląsk Opolski”.

12.05.1945 r. – pracę rozpoczął Zarząd Miejski w Nysie.

28.05.1945 r. – uruchomiona została elektrownia w Nysie.

01.06.1945 r. – przybył przedstawiciel Polskiej Partii Robotniczej z zadaniem zorganizowania struktur w terenie.

02.06.1945 r. – w domach przy ulicach Armii Krajowej, Bohaterów Warszawy, Krzywoustego i przyległych o godzinie 20.57 uruchomiono pierwsze światła w mieście.

03.06.1945 r. – komendantura wojenna Armii Czerwonej przekazała władzę administracyjną nad powiatem polskiemu staroście.

08.06.1945 r. - władze miasta przejęły Wielki Młyn przy ul. Mostowej we wrześniu młyn przy ul. Mostowej oraz na Zamłyniu przekazano PSS „Społem”.

23.06.1945 r. – z Katowic przyjechał pierwszy pociąg.

VI 1945 r. – odprawiona została pierwsza msza święta w języku polskim.

10.07.1945 r. – działalność rozpoczął Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Nysie.

14.07.1945 r. – ukazało się ogłoszenie magistratu miasta Nysy w sprawie zmian nazw ulic i placów.

15.07.1945 r. – do miasta przybył delegat Polskiej Partii Socjalistycznej, upoważniony do powołania władz powiatowych i tworzenia siatki organizacyjnej partii.

16.07.1945 r. – zawiązał się komitet odbudowy kościoła św. Jakuba.

21.07.1945 r. – uruchomiona została komunikacja autobusowa na trasie Katowice - Nysa, przez Prudnik, Głogówek, Koźle, Kędzierzyn.

VII 1945 r. – nastąpiło częściowe uruchomienie wodociągów w Nysie.

01.08.1945 r. – administracja polska przejęła obiekty późniejszych Zakładów Urządzeń Przemysłowych.

31.08.1945 r. – odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Grodzkim w Nysie.

01.09.1945 r. – ukonstytuowało się Stronnictwo Demokratyczne w Nysie;  w szkołach: nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 7, nr 2 przy ul. Św. Piotra i nr 3 przy ul. Krawieckiej 6 rozpoczął się rok szkolny.

23.09.1945 r. – odbyły się dożynki wojewódzkie w Nysie z udziałem wojewody śląsko-dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego, wicewojewody Arki Bożka oraz Administratora Apostolskiego Śląska Opolskiego ks. dra. Bolesława Kominka, który odprawił na stadionie sportowym mszę świętą z tej okazji.

 IX 1945 r. rozpoczęło działalność Polskie Stronnictwo Ludowe.

15.10.1945 r. –  wikariuszem kooperatorem w parafii św. Jakuba mianowany został ks. dr.                   J. Czajkowski.

19.11.1945 r. – nastąpiły pierwsze wyburzenia w Nysie (w Rynku).

XII 1945 r. – Armia Czerwona opuściła Nysę (24.02.1946 r. zwolniono koszary przy ul. Grodkowskiej). Miasto liczyło wówczas 13 699 mieszkańców (w tym 5001 Polaków).

21.01.1946 r. – uruchomione zostało połączenie kolejowe z Brzegiem.

01.06.1946 r. – wprowadzono nowy podział administracyjny powiatu nyskiego.

1946 r. – przybył do miasta 33 Nyski Pułk Piechoty pod dowództwem mjr. Piotra Siginiewicza, uruchomiona została Rzeźnia Miejska, rozpoczęły działalność Małe Seminarium Ojców Franciszkanów i Małe Seminarium Ojców Werbistów.

19.09.1946 r. – odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej.

31.12.1946 r. – miasto Nysa liczyło 10 324 stałych mieszkańców.

01.01.1947 r. – przeprowadzono komasację zakładów na Średniej Wsi w jedno przedsiębiorstwo i nadano mu nazwę: Państwowe Zakłady Budowy Aparatów Chemicznych i Maszyn w Nysie.

02.07.1947 r. – rozpoczęła działalność Straż Miejska (działała tylko do 22 listopada).

24.07.1947 r. – tereny przy ul. Szlak Chrobrego otrzymała późniejsza „Fabryka Mebli Stalowych”. W tym samym roku przeniesiono w to miejsce Fabrykę Mebli Stalowych z Chorzowa i Fabrykę Kas Pancernych z Katowic.

04.07.1947 r. – przeprowadzono upaństwowienie elektrowni i sieci miejskiej (potwierdzenie stanu, który funkcjonował już od 1945 r.).

06.07.1947 r. – zakończone zostało rozminowywanie terenu.

21.09.1947 r. – poświęcony został kościół św. Jakuba.

29.11.1947 r. – oddany do użytku został budynek przy ul. Marcinkowskiego 1 (pierwsza siedziba Muzeum Ziemi Nyskiej).

01.12.1947 r. – oddany do użytku został żelbetowy mostu na Nysie Kłodzkiej.

XII 1947 r. – miasto Nysa liczyło 12 579 mieszkańców, nastąpiło częściowe uruchomienie Gazowni Miejskiej.

24.03.1948 r. – władze podjęły decyzję o  remoncie obiektu Hali Targowej przy ul. Szlak Chrobrego (5 maja 1948 r. było już tam 27 lokali sklepowych, jadłodajnia i 88 stoisk handlowych).

01.04.1948 r. – Zarząd Miejski w Nysie otrzymał uprawnienia starostwa grodzkiego.

18.11.1948 r. – Administracja Lasów Państwowych przejęła lasy miejskie.

II 1949 r. – nastąpiło przejęcie majątku rolnego Buków przez Skarb Państwa.

11.04.1949 r. – przeprowadzono likwidację śladów niemczyzny na Cmentarzy Jerozolimskim.

06.06.1949 r. – kąpielisko miejskie przy ul. Ujejskiego zostało oddane do użytku.

09.01.1950 r. – Zakłady Ceramiki Czerwonej w Katowicach  przejęły cegielnie miejskie w Konradowej, Niwnicy i Prusinowicach.

07.06.1950 r. –  działalności zakończył Zarząd Miejski w Nysie, zlikwidowano urząd prezydenta.

08.06.1950 r. – ukonstytuowało się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nysie.

06.07.1950 r. – miasto Nysa stało się częścią utworzonego województwa opolskiego.

21.07.1950 r. – przy Alei Lompy otwarty został Ogródek Jordanowski im. Małgorzaty Fornalskiej.

31.03.1951 r. – powstał Powiatowy Zakład Mleczarski przy ul. Słowiańskiej.

10.04.1951 r. – ówczesne władze Nysy zobowiązały się dostarczyć na odbudowę kraju 2 250 000 sztuk cegły rozbiórkowej.

20.05.1952 r. – nastąpiło urządzenie Placu Paderewskiego (miał tu stanąć pomnik wdzięczności dla Armii Radzieckiej).

31.12.1952 r. – Fabryka Mebli Stalowych „Zachód” wyprodukowała 15 sztuk samochodów na podwoziach „Lublin” i „Star” dla łączności i telekomunikacji.

10.02.1953 r. – rozpoczęła się odbudowa kina mieszczącego się przy Alei Lompy.

16.11.1953 r. – zawiązała się Diecezjalna Komisja Odbudowy kościoła św. Jakuba w Nysie.

16.02.1954 r. – powołana została Komunikacja Miejska w Nysie.

20.02.1954 r. – uruchomiona została pierwsza miejska linia autobusowa na trasie Grodkowska –Bramy Grodkowskiej –Szlak Chrobrego –Krzywoustego –Chopina –Prudnicka –Piłsudskiego.

18.04.1954 r. – Fabryka Mebli Stalowych „Zachód” przejęła tereny przy ul. Szlak Chrobrego, Słowiańskiej, Kadłubka oraz Prądzyńskiego.

05.05.1954 r. – miasto Nysa liczyło 18 600 mieszkańców.

15.12.1954 r. – przeprowadzono rozszerzenie granic miasta Nysy, na skutek którego jego powierzchnia zwiększyła z 2393 ha do 2691 ha.

16.12.1954 r. – oficjalnie utworzono Zakłady Budowy Nadwozi Samochodowych w Nysie.

01.11.1955 r. – ogłoszona została decyzja Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie o podjęciu odbudowy Śródmieścia Nysy.

15.11.1955 r. – podczas sesji Miejskiej Rady Narodowej wysunięto wniosek o rozebranie neogotyckiego kościoła garnizonowego.

Sporządził Tomasz Foltyn (Archiwum Państwowe w Opolu)


FotoFotoFoto
FotoFoto

Aktualności

Zapraszamy do Kamieńca

Najnowsza ciekawostka archeologiczna!
 

Znaczek Turystyczny - już dostępny!
 

 
Podstrony:  1  2  3  4 
 

 


48-300 Nysa
ul. Biskupa Jarosława 11

tel. 77 435 50 10, 77 433 20 83
e-mail: info@muzeum.nysa.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

          

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA