Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Tematy lekcji muzealnych dla szkół ponadpodstawowych


FotoFotoFoto
LEKCJE (60-90 minut) cena 6 zł

TEMATY Z ZAKRESU HISTORII SZTUKI I KULTURY:

Wątki biblijne w sztuce. Lekcja prowadzona w sali wykładowej oraz w galerii malarstwa. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Wątki mitologiczne w sztuce. Lekcja prowadzona w sali wykładowej oraz w galerii malarstwa (opcjonalnie). Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Sztuka antyku (Grecja i Rzym)
. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Ikony - historia i technika. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Sztuka romańska i gotycka. Opcjonalnie – po wykładzie uczniowie zostają oprowadzeni po ekspozycji I piętra, prezentującej zabytki średniowieczne. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Renesans w sztuce europejskiej i polskiej. Opcjonalnie – po wykładzie uczniowie zostają oprowadzeni po fragmencie galerii malarstwa, prezentującym przykłady malarstwa renesansowego. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Barok i rokoko w sztuce europejskiej i polskiej. Opcjonalnie – po wykładzie uczniowie zostają oprowadzeni po fragmentach ekspozycji II pietra, prezentujących zabytki sztuki baroku i rokoko. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Klasycyzm i romantyzm. Lekcja poświęcona temu, jak rozróżnić sztukę klasycystyczną i romantyczną, analizująca najważniejsze podobieństwa i różnice między tymi stylami, funkcjonującymi w tym samym czasie. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Wybrane kierunki sztuki europejskiej i polskiej XIX w. - impresjonizm, neoimpresjonizm i postimpresjonizm. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Wybrane kierunki sztuki europejskiej i polskiej XIX w. - realizm i naturalizm. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Sztuka europejska i polska 1. poł. XX wieku – symbolizm, nabizm, secesja, ekspresjonizm, fowizm, kubizm, futuryzm, konstruktywizm, suprematyzm, dadaizm, surrealizm i neoplastycyzm. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

Ikonografia Męki Pańskiej. Ile były warte judaszowe srebrniki? Który kolor symbolizuje zdradę? Usystematyzujemy wiadomości na temat Wielkanocy – najważniejszego święta w roku liturgicznym. Przedstawimy kolejne sceny pasyjne, odwołując się do Biblii, apokryfów, legend i późniejszej literatury. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz
 
Ikonografia Bożego Narodzenia. Poznamy średniowieczne i nowożytne interpretacje scen związanych z Bożym Narodzeniem – od Drzewa Jessego, poprzez Narodziny i Pokłon Trzech Króli, po Ofiarowanie w świątyni. Prow. historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz

TEMATY Z ZAKRESU HISTORII: 

Archeologia - poznawanie pradziejów człowieka. Lekcja służy przedstawieniu systematyki dziejów ludzkości (paleolit, mezolit, epoka brązu i żelaza), a także metod badawczych archeologii w oparciu o znaleziska z regionu nyskiego. Prow. archeolog M. Krawczyk
Herb Nysy na przestrzeni wieków. Prow. archeolog M. Krawczyk

Architektura dawnej Nysy. Prow. archeolog M. Krawczyk

Dzieje nyskiego ratusza. Omówienie architektury i losów centralnej budowli w Nysie, która przez stulecia dominowała w jej obrazie architektonicznym. Prow. archeolog M. Krawczyk

Rzemiosła dawnej Nysy. Prow. archeolog M. Krawczyk

Pradzieje ziemi nyskiej. Lekcja na ekspozycji archeologicznej; omówienie najdawniejszych dziejów okolic Nysy ze szczególnym uwzględnieniem dokonywanych w czasach współczesnych znalezisk archeologicznych stanowiących ślady dawnej kultury materialnej naszego regionu. Prow. archeolog M. Krawczyk

Grody i zamki ziemi nyskiej. Prow. archeolog M. Krawczyk

Dzieje Egiptu i pradzieje ziem polskich - porównanie starożytnych cywilizacji. Prow. archeolog M. Krawczyk

Tradycje rycerstwa śląskiego w epoce średniowiecza. Prow. archeolog M. Krawczyk

Zabudowa miasta średniowiecznego. Powstawanie miast, ich funkcje i rola w rozwoju cywilizacyjnym Europy Środkowej, Polski i Śląska. Prow. archeolog M. Krawczyk

Procesy o czary na pograniczu nysko-jesenickim (wykład i zwiedzanie ekspozycji). Prow. archeolog M. Krawczyk / historyk sztuki A. Zalewska-Wąsowicz


LEKCJE DLA MATURZYSTÓW
90 minut
cena 6 zł

Dzieła sztuki rozumiane jako teksty kultury stanowią punkt wyjścia do przygotowania własnych wypowiedzi na egzamin maturalny z języka polskiego, dlatego proponujemy kilka tematów lekcji, które obejmują różne zakresy spojrzenia na sztukę, przygotowanych w szczególności z myślą o maturzystach. Wszystkie zajęcia prowadzi historyk sztuki Adriana Zalewska-Wąsowicz

Język sztuki współczesnej. Obejmując okres od początków awangardy (ok. poł. XIX w.), narodzin sztuki abstrakcyjnej aż po XXI wiek – prześledzimy język sztuki współczesnej, próbując zrozumieć jej treści i przesłania, a także dostrzec różnorodność i interdyscyplinarność jej form.

Forma czy treść. Lekcja przypominająca i porządkująca wiedzę na temat pojęć typowych dla dzieł malarskich (barwa, światłocień, perspektywa). Podczas zajęć uczniowie mają również możliwość przyswojenia metod (schematów) analizowania dzieł sztuki pod względem treści i formy.

Od średniowiecza do oświecenia. Lekcja przekrojowo i porównawczo prezentująca dzieła sztuki reprezentujące poszczególne style historyczne (romanizm, gotyk, renesans, barok, rokoko)

XIX wiek – w poszukiwaniu nowoczesności. Lekcja prezentująca różnorodność kierunków, stylów i osobowości twórczych w sztuce XIX wieku, z uwzględnieniem źródeł sztuki współczesnej.

Popularne motywy w tekstach kultury. Prezentacja przykładów malarskich, literackich, filmowych i innych, zawierających mniej lub bardziej popularne motywy – np. motyw miasta, motyw miłości, motyw śmierci, motyw bohaterstwa i in. (wg zapotrzebowania)

Aktualności

Wirtualny spacer po muzeum
 

Wykonawca spaceru:
Eksponat miesiąca - Św. Tekla (XVIII w.)


 

 
Podstrony:  1  2  3  4 
 

 


48-300 Nysa
ul. Biskupa Jarosława 11

tel. 77 435 50 10, 77 433 20 83
e-mail: info@muzeum.nysa.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

          

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA