Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Tematy lekcji muzealnych


FotoFotoFoto

 SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE

 I. Historia sztuki i wiedza o kulturze

 1. Wątki biblijne w sztuce. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 2. Wątki mitologiczne w sztuce. Prow. Adriana ZalewskaEwelina Kwiatkowska
 3. Sztuka antyku (Grecja i Rzym). Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska/ Ewelina Kucia
 4. Ikony - historia i technika. Prow. Adriana Zalewska
 5. Sztuka romańska i gotycka. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 6. Renesans w sztuce europejskiej i polskiej. Prow. Ewelina Kwiatkowska/  Adriana Zalewska
 7. Barok i rokoko w sztuce europejskiej i polskiej. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 8. Klasycyzm i neoklasycyzm w sztuce europejskiej i polskiej. Prow. Adriana Zalewska/ Ewelina Kwiatkowska
 9. Romantyzm w sztuce europejskiej. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 10. Realizm w sztuce XIX wieku. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 11. Impresjonizm, neoimpresjonizm i postimpresjonizm w sztuce europejskiej. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 12. Polska sztuka XIX wieku. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 13. Modernizm w sztuce europejskiej i polskiej. Prow. Ewelina Kwiatkowska/  Adriana Zalewska
 14. Sztuka europejska 1. poł. XX wieku. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 15. Polska sztuka 1. poł. XX wieku. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 16. Interpretacja dzieła sztuki. Wykład w szczególności adresowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz maturzystów. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 17. Spotkanie z obrazami. Lekcja realizowana w Galerii Malarstwa Obcego - przypomnienie i omówienie pojęć i terminów plastycznych. Prow. Adriana Zalewska
 18. Między sztuką mimetyczną a abstrakcją. Lekcja przygotowana z uwagi na potrzeby nauczycieli wiedzy o kulturze, a jej celem jest ilustracja podstawowych różnic między sztuką realistyczną, figuratywną, a sztuką niefiguratywną (abstrakcja organiczna i geometryczna). Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska
 19. Od "camera obscura" do aparatu cyfrowego - historia fotografii. Prow. Ewelina Kwiatkowska
 20. Fotografia: siła pojedynczego obrazu. Lekcja przygotowana na potrzeby nauczycieli wiedzy o kulturze (krótka historia fotografii, nurty i cechy współczesnej fotografii). Prow. Adriana Zalewska
 21. Sztuka użytkowa: piękno codziennych przedmiotów. Lekcja przygotowana na potrzeby nauczycieli wiedzy o kulturze (style w sztuce użytkowej, analiza i interpretacja przykładów wzornictwa przemysłowego). Prow. Adriana Zalewska
 22. Motyw miasta w tekstach kultury. Prow. Adriana Zalewska (NOWA propozycja!)

UWAGA ! Na specjalne życzenie nauczycieli języków obcych, możliwa jest realizacja lekcji i wykładów poświęconych sztuce niemieckiej, angielskiej, włoskiej, rosyjskiej, francuskiej i holenderskiej. 


II. Historia 
 1. Archeologia - poznawanie pradziejów człowieka. Lekcja służy przedstawieniu systematyki dziejów ludzkości (paleolit, mezolit, epoka brązu i żelaza), a także metod badawczych archeologii w oparciu o znaleziska z regionu nyskiego. Prow. Mariusz Krawczyk
 2. Kultura materialna średniowiecznej Nysy. Prow. Mariusz Krawczyk
 3. Architektura dawnej Nysy. Prow. Mariusz Krawczyk
 4. Dzieje nyskiego ratusza - omówienie architektury i losów centralnej budowli w Nysie, która przez stulecia dominowała w jej obrazie architektonicznym. Prow. Mariusz Krawczyk
 5. Rzemiosła dawnej Nysy. Prow. Mariusz Krawczyk
 6. Pradzieje ziemi nyskiej - lekcja na ekspozycji archeologicznej; omówienie najdawniejszych dziejów okolic Nysy ze szczególnym uwzględnieniem dokonywanych w czasach współczesnych znalezisk archeologicznych stanowiących ślady dawnej kultury materialnej naszego regionu. Prow. Mariusz Krawczyk
 7. Grody i zamki ziemi nyskiej. Prow. Mariusz Krawczyk
 8. Dzieje Egiptu i pradzieje ziem polskich - porównanie starożytnych cywilizacji. Prow. Mariusz Krawczyk
 9. Archeologiczne ciekawostki z dziejów Nysy i ziemi nyskiej. Prow. Mariusz Krawczyk
 10. Tradycje rycerstwa śląskiego w epoce średniowiecza. Prow. Mariusz Krawczyk (NOWA propozycja!)
 11. Zabudowa miasta średniowiecznego. Powstawanie miast, ich funkcje i rola w rozwoju cywilizacyjnym Europy Środkowej, Polski i Śląska. Prow. Mariusz Krawczyk
 12. Wpływ I wojny światowej na modę, technikę i sztukę. Prow. Adriana Zalewska
 13. Procesy czarownic na pograniczu nysko-jesenickim (wykład i zwiedzanie ekspozycji). Prow. Mariusz Krawczyk/Adriana Zalewska

  SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLA 

 1. Historia Nysy. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska/ Ewelina Kucia
 2. Życie codzienne w średniowiecznej Nysie. Lekcja przeznaczona w szczególności dla uczniów klas V, podkreślająca zagadnienia tradycji cechowych i specjalności rzemieślniczych. Prow. Ewelina Kwiatkowska/ Adriana Zalewska/ Ewelina Kucia
 3. Religia w sztuce. Na przykładzie zabytków malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego przedstawienie postaci popularnych świętych oraz wybranych tematów biblijnych. Prow. Ewelina Kwiatkowska
 4. Spotkanie z obrazami. Lekcja muzealna realizowana w Galerii Malarstwa Obcego - ekspozycja stała Muzeum. Prow.  Ewelina Kwiatkowska
 5. Herb Nysy na przestrzeni wieków. Prow. Mariusz Krawczyk
 6. Kultura materialna średniowiecznej Nysy. Prow. Mariusz Krawczyk
 7. Moja pierwsza wizyta w muzeum. Lekcja przeznaczona dla najmłodszych; istnieje możliwość rozszerzenia lekcji o zajęcia plastyczne. Prow. Adriana Zalewska/ Ewelina Kucia
 8. Nysa w historii i legendzie. Lekcja służąca poznaniu odległej historii miasta, jego najstarszych widoków, tradycji cechowych i niektórych legend; istnieje możliwość rozszerzenia lekcji o zajęcia plastyczne. Prow. Adriana Zalewska/ Ewelina Kwiatkowska/ Ewelina Kucia
 9. Przygoda z obrazami - dla kl. IV. Wyjaśnienie takich pojęć, jak: portret, autoportret, martwa natura, kompozycja (otwarta - zamknięta, symetryczna - asymetryczna, statyczna - dynamiczna) - na przykładzie obrazów w Galerii Malarstwa Obcego Muzeum w Nysie. Prow. Adriana Zalewska/ Ewelina Kwiatkowska
 10. Przygoda z obrazami - dla kl. V. Wyjaśnienie takich pojęć, jak: perspektywa (kulisowa, linearna, powietrzna, malarska), kontrast, światłocień - na przykładzie obrazów w Galerii Malarstwa Obcego Muzeum w Nysie. Prow. Adriana Zalewska
 11. Zrozumieć przeszłość. Lekcja realizowana na ekspozycji stałej Muzeum, przeznaczona w szczególności dla uczniów klas IV, wyjaśniająca takie pojęcia jak: historia prywatna, historia lokalna, wielka historia, źródło historyczne, legenda, pojęcie czasu w historii, chronologia, era oraz prezentująca najdawniejsze dzieje ludzkości. Prow. Adriana Zalewska
 12. Holandia w XVII wieku - kultura i sztuka. Lekcja prowadzona w Galerii Malarstwa Obcego, przeznaczona w szczególności dla uczniów klas V, wzbogacona pokazem slajdów. Prow.  Adriana Zalewska/ Ewelina Kwiatkowska
 13. Wątki mitologiczne w sztuce. Lekcja realizowana na ekspozycji stałej II piętra wzbogacona pokazem slajdów, polecana dla uczniów klas V. Prow. Adriana Zalewska/ Ewelina Kucia
 14. Życie codzienne w XIX w. Lekcja realizowana na ekspozycji stałej II piętra, przeznaczona w szczególności dla uczniów klas VI. Prow. Adriana Zalewska/ Ewelina Kwiatkowska/ Ewelina Kucia 

Aktualności

"Ocalone pamiątki, zachowana pamięć"!

Obiekt miesiąca (sierpień) - "Narcyz" nieokreślonego artysty (XVII w.)

 

PEOMEREOR dla Muzeum Powiatowego w Nysie
 

 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 

 


48-300 Nysa
ul. Biskupa Jarosława 11

tel. 77 435 50 10, 77 433 20 83
e-mail: info@muzeum.nysa.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA