Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

1936-1941


T. XXXIX. „Rocznik Nyskiego Towarzystwa Sztuki i Starożytności 1936“, Nysa 1936

Sprawozdanie roczne za rok 1935. Franz Bomba – s. 3
Uczniowie nyskiego gimnazjum parafialnego w XVI w. August Müller – s. 7
Trzej artyści nyscy. Georg Mahlich – s. 26
Krakowscy mieszczanie z Nysy w średniowieczu. Walter Krause – s. 30
Dwaj świadkowie nocy św. Barłomieja. August Müller – s. 33
Nowe znaleziska z nordyckiej epoki kamienia znalezione na terenie Ziemi Nyskiej. Georg Weißer – s. 34
Dwie pamiątki z dnia śmierci Fryderyka Wielkiego (17 sierpnia 1786) w głowicy nyskiej wieży ratuszowej. Georg Weißer – s. 36

T. XL/XLII. „Rocznik Nyskiego Towarzystwa Sztuki i Starożytności 1939“, Nysa 1939

O fortyfikacjach Ziemi Nyskiej na podstawie dokumentów. Klemens Lorenz – s. 13
Panorama miasta na przełomie ostatnich dziesięcioleci. Hansgeorg Fiebiger – s. 19
Dziekan kapitulny Valentin Hahn i inni Nysanie w Pradze. August Müller – s. 55
O talerzu z zającem z nyskiego muzeum. Paul Bretschneider – s. 68
Krajoznawcze wędrówki przez Ziemię Nyską. Georg Weißer – s. 69
Do historii budowlanej kościoła pw. św. Jakuba w Nysie. Walter Krause – s. 82
Propozycje odnośnie zachowania nyskich strojów ludowych. N. N – s. 83
Dzwonnica przy kościele pow. św. Jakuba i czasy jej świetności. Georg Weißer – s. 88
Studenci z Księstwa Nyskiego na uniwersytecie wiedeńskim. August Müller – s. 95
Nowe znaleziska z epoki kamienia w powiecie nyskim. Georg Weißer – s. 97

T. XLIII/XLV. „Rocznik Nyskiego Towarzystwa Sztuki i Starożytności 1941“, Nysa 1941

Nysa od 200 lat w Prusach. Georg Weißer – s. 9
Nyskie fasady barokowe. Franz Borowski – s. 13
Suplementy do historii Niwnicy. August Müller – s. 47
Miejsca znalezisk prehistorycznych w Domaszkowicach. Georg Raschke – s. 71
Dwa dzieła Paracelsusa z oficyny Johannesa Creuzingera z Nysy z 1566 r. Gerhart Baron – s. 82
Zapoczątkowanie konwencji podpisanej 9 października 1741 w Przydrożu Małym. Georg Weißer – s. 87
List Fryderyka Wielkiego do Marii Teresy – s. 92


Oryginalna treść roczników za lata 1936-1941 tutaj >>