Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

1930-1935


T. XXXIV. „Rocznik Nyskiego Towarzystwa Sztuki i Starożytności 1930“, Nysa 1931

Sprawozdanie roczne za rok 1930. Zarząd – s. 5
Sprawozdanie o specyfikacji budowy budynku muzeum w Nysie. N. N – s. 8
Literatura regionalna autorstwa dr Hermanna Dittricha. Georg Weißer – s. 11
Średniowieczne rzeźby w nyskich zbiorach prywatnych. Werner Grundmann – s. 15
Nowe pracownie krzemieniarskie w okolicach Nysy. Georg Weißer – s. 27
Odkrycie nieznanego obrazu Felixa Antona Schefflera. Georg Simon – s. 37

T. XXXV. „Rocznik Nyskiego Towarzystwa Sztuki i Starożytności 1931“, Nysa 1932

Sprawozdanie roczne za rok 1931. Zarząd – s. 3
Zasiedlanie obszaru otmuchowskiego podczas ostatniego zlodowacenia. Konrad Chwalla – s. 6
Kościół w Kałkowie koło Nysy. Franz Borowski – s. 14
Mistrzowie nyskich grobowców figuralnych pod koniec XVI w. Werner Grundmann – s. 19
Aula państwowego gimnazjum Carolinum w Nysie i jej restauracja. Wilhelm Harendza – s. 26
Starożytne miejsca wytapiania żelaza w bliższej okolicy Nysy. Georg Weißer – s. 31

T. XXXVI. „Rocznik Nyskiego Towarzystwa Sztuki i Starożytności 1932“, Nysa 1933

Sprawozdanie roczne za rok 1932. Zarząd – s. 2
Nordyckie i dunajskie narzędzia kamienne z Powiatu Nyskiego. Georg Raschke – s. 5
Arnold von Protzau. August Müller – s. 13
Lokalizacja osady z czasów germańskiej wędrówki ludów w Niwnicy, powiat nyski. Georg Raschke – s. 23
Nyscy synowie mieszczańscy na niemieckich uniwersytetach. Richard Graewe – s. 27
Fortyfikacje powiatu nyskiego. Max Hellmich – s. 42
Rodzina von Maltitz i jej posiadłości w byłym Księstwie Nyskim. Alfons Neumann – s. 44
Herb miasta Nysa. Georg Weißer – s. 48
Nauczyciel. N. N – s. 50
Literatura obowiązkowa dla miłośników górnośląskich badań prehistorycznych. N. N – s. 51
Nowości w górnośląskiej literaturze regionalnej. N. N. – s. 53

T. XXXVII. „Rocznik Nyskiego Towarzystwa Sztuki i Starożytności 1934“, Nysa 1934

Sprawozdanie roczne za rok 1933. Zarząd – s. 1
Nabycie kasztelani otmuchowskiej przez Biskupstwo Wrocławskie. August Müller – s. 14
Jakiemu narodowi zawdzięczmy architekturę kościelną z okresu od 1350 r. do reformacji? Georg Weißer – s. 30
Południowa część Ziemi Ziębickiej i jej stosunki własnościowe podczas przynależności do Księstwa Nyskiego. Alfons Neumann – s. 33
Wkład do studium nad obrazem Adolfa von Menzela pt. Spotkanie Fryderyka Wielkiego z Józefem II w Nysie. Klaus Petersen – s. 37
Na temat naszych ilustracji przedstawiających wieżę ratuszową. N. N – s. 40
Inwentarze śląskich archiwów niepaństwowych. Codex Diplomaticus Silesiae, t. XXXVI, z. 1, Neisse I, miasto Nysa. Alfons Neumann – s. 41

T. XXXVIII. „Rocznik Nyskiego Towarzystwa Sztuki i Starożytności 1935“, Nysa 1935

Członkowie – spis – s. 3
Sprawozdanie roczne za rok 1934. Franz Bomba – s. 7
Wczesnośredniowieczne fortyfikacje na Ziemi Nyskiej. Georg Raschke – s. 11
Na temat starszej historii kościoła w Kamienicy. August Müller – s. 17
Wieża ratuszowa w Nysie. Hansgeorg Fiebiger – s. 27
Katolicki kościół parafialny w Paczkowie, jako kościół obronny. Johann Friedrich Priemer – s. 38
Rzeźby wczesnorenesansowe z Ziemi Nyskiej. August Müller – s. 44
„Polityka zaściankowa“ nyskich chłopów po najeździe husyckim w 1428 r. August Müller – s. 52
Przedmioty z epoki kamienia, znalezione 1 lipca 1935 w nyskim powiecie grodzkim. Georg Weißer – s. 54


Oryginalna treść roczników za lata 1930-1935  tutaj >>