Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Cennik


Powiększenie

Bilety wstępu:

1. Bilet normalny (wystawy stałe i czasowe): 12 zł
2. Bilet ulgowy (wystawy stałe i czasowe): 8 zł
3. Bilet ulgowy dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 3 zł
4. Bilet grupowy (powyżej 4 osób) normalny: 8 zł
5. Bilet na wystawy czasowe: 8 zł
6. Bilet grupowy (powyżej 4 osób) ulgowy: 6 zł
7. Bilet grupowy (powyżej 4 osób) na wystawy czasowe: 6 zł

W środę wstęp bezpłatny

Lekcje i warsztaty muzealne:

Lekcja muzealna: 6 zł od ucznia (uczniowie posiadający Kartę Dużej Rodziny - 3 zł)
Lekcja muzealna dla dzieci przedszkolnych: 4 zł (dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny - 3 zł)

Warsztaty plastyczne: 8 zł od dziecka (dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny - 3 zł)

Opłaty przewodnickie:

1. Opłata przewodnicka za wszystkie wystawy stałe i czasowe: 50 zł
(w j. angielskim 75 zł)

2. Opłata przewodnicka za część ekspozycji: 30 zł
(w j. angielskim 45 zł)

Do wyboru 2 trasy:

a) ekspozycja 1. piętra oraz parteru (wystawy stałe i czasowe)
b) ekspozycja 2. piętra (wystawy stałe)

Uwaga! Zapotrzebowanie na usługę przewodnicką należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 Osoby uprawnione do wstępu ulgowego (po okazaniu stosownego dokumentu):
• uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• studenci wyższych uczelni
• studenci studiów doktoranckich
• emeryci i renciści
• inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem
• członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny
• posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora


 Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do muzeum (po okazaniu stosownego dokumentu):
• osoby odznaczone "Orderem Orła Białego" lub "Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej"
• osoby odznaczone honorową odznaką "Gloria Artis"
• osoby odznaczone odznaką honorową "Zasłużony Dla Kultury Narodowej"
• osoby odznaczone odznaką honorową "Zasłużony Działacz Kultury"
• osoby odznaczone odznaką "Za opiekę nad zabytkami"
• pracownicy muzeów
• studenci historii sztuki i kierunków artystycznych na uczelniach wyższych w kraju i za granicą
• członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICMOS)
• dzieci do lat 6 (nie dotyczy grup przedszkolnych biorących udział w lekcjach muzealnych i warsztatach)
• przedstawiciele mediów (za okazaniem legitymacji prasowej) w celu przygotowania materiałów redakcyjnych do publikacji
• opiekunowie grup