Logo

Muzeum Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 11, tel. 77 433 20 83, 77 435 50 10

Cennik


Powiększenie

Bilety wstępu:

 Bilet normalny (wystawy stałe i czasowe): 15 zł
 Bilet ulgowy (wystawy stałe i czasowe): 10 zł
 Bilet na wystawy czasowe: 10 zł
 Bilet grupowy (powyżej 4 osób) ulgowy: 10 zł
 Bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 5 zł

W środę wstęp bezpłatny

Lekcje i warsztaty muzealne:

Lekcja muzealna: 6 zł od ucznia 
Warsztaty plastyczne: 10 zł od dziecka
Opłata dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 5 zł


Opłaty przewodnickie:

1. Opłata przewodnicka za całość ekspozycji: 80 zł
(w j. angielskim 150 zł)

2. Opłata przewodnicka za wybraną część ekspozycji: 50 zł
(w j. angielskim 100 zł)


Uwaga! Zapotrzebowanie na usługę przewodnicką należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 Osoby uprawnione do wstępu ulgowego (po okazaniu stosownego dokumentu):
• uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
• studenci wyższych uczelni
• studenci studiów doktoranckich
• emeryci i renciści
• inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem
• posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora


 Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do muzeum (po okazaniu stosownego dokumentu):
• osoby odznaczone "Orderem Orła Białego" lub "Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej"
• osoby odznaczone honorową odznaką "Gloria Artis"
• osoby odznaczone odznaką honorową "Zasłużony Dla Kultury Narodowej"
• osoby odznaczone odznaką honorową "Zasłużony Działacz Kultury"
• osoby odznaczone odznaką "Za opiekę nad zabytkami"
• pracownicy muzeów
• studenci historii sztuki i kierunków artystycznych na uczelniach wyższych w kraju i za granicą
• członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICMOS)
• dzieci do lat 6 (nie dotyczy grup przedszkolnych biorących udział w lekcjach muzealnych i warsztatach)
• przedstawiciele mediów (za okazaniem legitymacji prasowej) w celu przygotowania materiałów redakcyjnych do publikacji
• opiekunowie grup