Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
19.06.2009 - Spotkanie autorskie z ks. Andrzejem Hanichem

19 czerwca 2009 roku odbyło się spotkanie autorskie z ks. dr hab. Andrzejem Hanichem.

Ksiądz dr hab. Andrzej Hanich urodzony w 1951 r. w Opolu, święcenia kapłańskie otrzymał w 1975 r. Ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie-Opolu, na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1977-2000 był sekretarzem biskupa Alfonsa Nossola i radcą Kurii Diecezjalnej w Opolu. W latach 1991-1994 był adiunktem w opolskiej filii KUL, w latach 1994-1997 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od roku 2007 jest proboszczem parafii p.w. św. Jerzego w Prószkowie k. Opola. Doktoryzował się z teologii pastoralnej na KUL w 1991 r., a habilitował z historii Kościoła na Uniwersytecie Opolskim w 2009 r.

Jest autorem ponad 80 rozpraw, artykułów oraz książek, m.in.: Góra Świętej Anny – sanktuarium diecezji opolskiej (album, wyd. 1–3, 1985-1993), Skorowidz nazw miejscowości diecezji opolskiej – polsko-niemiecki i niemiecko-polski (1997), Góra Świętej Anny – centrum pielgrzymkowe Śląska Opolskiego – 1945-1999 (1999), Radio diecezji opolskiej na tle mediów katolickich, w Polsce w latach 1989–2002 (2002).

"Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-1946"

Seria: Z dziejów kultury chrześcijańskiej na Śląsku 51. Wydawnictwo Świętego Krzyża

Ks. dr Andrzej Hanich wydał kolejną książkę poświęconą dziejom Kościoła na Opolszczyźnie. Tym razem sięgnął do najbardziej dramatycznych czasów przełomu lat 1945-46. Wtedy to wierni i duchowieństwo śląskie doświadczyło bezpośredniego dramatu wojny i opanowania regionu przez Armię Czerwoną, a następnie zmiany przynależności państwowej i znacznej wymiany ludności. 

Autor sięga przede wszystkim do źródeł kościelnych - polskich i niemieckich, które znajdują się w archiwum diecezji opolskiej, kurii diecezjalnej, Archiwum Archidiecezji Katowickiej, jak też do zasobów archiwów prawie dwustu parafii diecezji opolskiej i gliwickiej. Przeprowadził również kwerendę w Archiwum Akt Nowych (badając tam m.in. akta KC PZPR, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Ziem Odzyskanych). Jednak podstawowym źródłem jego rozprawy stała się ankieta administratora apostolskiego ks. Bolesława Kominka, rozesłana 9 września 1945 roku do wszystkich księży dziekanów z zamiarem poznania aktualnego stanu administrowanych przez nich parafii.

Książka zachowuje chronologię wydarzeń i składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy obejmuje okres przed 1945 rokiem. Omawia kwestię kilkakrotnie zmieniającej się w dziejach przynależności państwowej, jak też podzielonej administracji kościelnej. Ukazuje też postawy opolskiego duchowieństwa wobec nazizmu. 

Rozdział drugi zawiera najnowsze ustalenia dotyczące walk toczonych na Śląsku Opolskim i jego opanowania przez Armię Czerwoną. Mówi o wymianie ludności regionu, związanej najpierw z przedfrontową ewakuacją ludności śląskiej przez władze niemieckie, następnie z wojennymi dramatami ludzi pozostałych na miejscu podczas wejścia czerwonoarmistów, a wreszcie z powojenną weryfikacją ludności śląskiej. 

Rozdział trzeci - ukazujący okres od stycznia do maja 1945 roku - pozwala czytelnikom poznać nieznane dotąd szczegóły martyrologii duchowieństwa śląskiego, w tym okoliczności śmierci 45 księży diecezjalnych i zakonników oraz ponad 80 sióstr zakonnych, które wówczas straciły życie z rąk radzieckich sołdatów. 

Ostatnia, najbardziej obszerna część pracy obejmuje okres od maja do końca 1946 roku. Przeczytamy w niej m.in. o problemach współżycia ludności rodzimej i napływowej, braku świątyń, jak też trudnościach napływowych sióstr, księży i zakonników w nawiązaniu relacji z duchowieństwem i wiernymi pochodzenia śląskiego.

Całość wzbogacona jest wieloma wypowiedziami świadków tamtych wydarzeń. 

Książka ks. dr. Hanicha może być przydatna nie tylko dla duchownych i historyków, ale i mieszkańców interesujących się lokalną historią. Jak recenzuje ją ks. prof. Antoni Kiełbasa, jest ukoronowaniem dotychczasowego naukowego dorobku autora. 

 Źródło: Gazeta Wyborcza Opole
 
"Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej"

Książka liczy około 160 stron. Autor zaprezentował w niej sylwetki i losy księży i sióstr zakonnych - ofiar reżimu faszystowskiego oraz przedstawił męczeństwo duchowieństwa zadane przez żołnierzy Armii Czerwonej w pierwszych miesiącach 1945 roku. 

Całość dopełnia opis ofiar poniesionych przez duchownych Opolan pracujących poza Śląskiem Opolskim, w tym na misjach na Dalekim Wschodzie.

Wśród ofiar nazizmu przypomnianych w książce znalazło się 8 kapłanów więzionych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz 24 księży diecezjalnych i ponad stu zakonnych, którzy zginęli lub zaginęli na frontach wojny.
 
Książka ks. Andrzeja Hanicha dotyczy losów księży i sióstr zakonnych działających na terenie Śląska Opolskiego, jak i czynnych poza nim, ale pochodzących ze Śląska Opolskiego. Obejmuje okres II wojny światowej (1939-1945), czyli ofiary nazizmu, ofiary zdobycia Śląska Opolskiego przez Armię Czerwoną w początkach 1945 r. oraz ofiary polskich powojennych represji wobec Niemców po 1945 r. Autor zajął się problemem, który wprawdzie nie był zapomniany, ale pozostawał mało znany i był pomijany w szczegółowych badaniach. Tymczasem podstawą zarówno naukowej dyskusji, jak i spokojnej refleksji nad ówczesnymi wydarzeniami jest ustalenie ich podstawowych faktów, jak liczba ofiar, okoliczności i motywy zabójstw duchownych, itd. Autor dokonał ogromnej pracy, wykorzystując nie tylko publikacje, w tym liczne niewielkie opracowania, ale także informacje pochodzące z jego własnej kwerendy - kilkuletnich poszukiwań w parafialnych i zakonnych zasobach archiwalnych. Co ogromnie ważne, obok informacji o siostrach zakonnych z tzw. kart personalnych, wykorzystywał relacje innych sióstr, które pamiętały tamte wydarzenia. Autor zdołał również dotrzeć do żyjących jeszcze świadków tamtych wydarzeń. Dopiero wykorzystanie tak obszernego materiału umożliwiło mu dokonanie zestawienia ofiar. Układ książki według rodzaju poniesionych strat (przez kogo zadane) i zakonów jest logiczny i przejrzysty. Książka jest pozycją ogromnie wartościową.

(z recenzji prof. dra hab. Piotra Madejczyka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)

FotoFotoFoto
FotoFotoFoto

Aktualności

Zapraszamy do Kamieńca

Najnowsza ciekawostka archeologiczna!
 

Znaczek Turystyczny - już dostępny!
 

 
Podstrony:  1  2  3  4 
 

 


48-300 Nysa
ul. Biskupa Jarosława 11

tel. 77 435 50 10, 77 433 20 83
e-mail: info@muzeum.nysa.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

          

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA