Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
"Niepodległa. Dla wszystkich"

  

Regulamin konkursu „Niepodległa. Dla wszystkich”

I. Organizatorem konkursu jest Muzeum Powiatowe w Nysie, z siedzibą przy ul. Biskupa Jarosława 11, zw. dalej Muzeum.
II. Cele konkursu:
1. Włączenie dzieci i młodzieży szkolnej w kultywowanie tradycji patriotycznych.
2. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości historycznej oraz indywidualnych zdolności.
3. Wdrożenie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym miasta.
4. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

III. Przebieg konkursu

1.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch formach: turniej wiedzy oraz konkurencja plastyczna.
2. W każdej z form mogą uczestniczyć uczniowie w wieku 12-17 lat.
Finał konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 15.09.2018 r. (sobota), o godz. 12.00, w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, w siedzibie Muzeum, przy ul. Biskupa Jarosława 11.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 
IV. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół średnich powiatu nyskiego.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie ucznia poprzez przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA drogą elektroniczną na adres mailowy: dzial.ow@muzeum.nysa.pl najpóźniej do dnia 30.05.2018 r.
3. Prace plastyczne należy dostarczyć do siedziby Muzeum do 10.09.2018 r.:
Muzeum Powiatowe w Nysie
Dział PW
ul. Biskupa Jarosława 11
48-300 Nysa

3.      Każdy z uczestników ma prawo wziąć udział w obu proponowanych formach konkursu.

V. Dodatkowe informacje

 

 

1.      Potencjalni uczestnicy konkursu mogą skorzystać z oprowadzania po wystawach czasowych, zorganizowanych przez Muzeum Powiatowe w Nysie:

  •        „Józef Piłsudski na łamach polskiej prasy międzywojennej”
  •       „Piłsudski i niepodległość”

w terminach uzgodnionych po zgłoszeniu się ewentualnych uczestników.

 

 

2.      Zakres wiedzy, wg którego zostaną ułożone pytania turniejowe, zawiera się w poniżej podanych fragmentach podręczników:

  •     J. Kłaczkow, S. Roszak, A. Łaszkiewicz, „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy siódmej, Nowa Era. Rozdziały: I wojna światowa na ziemiach polskich, Sprawa polska w czasie I wojny światowej, Odrodzenie Rzeczpospolitej, Walka o granicę wschodnią, Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej, Rządy parlamentarne, Gospodarka II Rzeczpospolitej, Społeczeństwo odrodzonej Polski
 
  •   D. Stola, „Historia XX wiek”. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, PWN. Rozdziały: Odbudowa niepodległej Polski, Walka o granice i wojna z bolszewikami, II Rzeczpospolita.
 

3.      Parametry pracy plastycznej:

- praca, zainspirowana hasłem „Niepodległa. Dla wszystkich”, powinna być wykonana samodzielnie (bez udziału osób trzecich)

- dopuszcza się następujące formy prac w formatach - minimum A4, maksimum A2: rysunek wykonany dowolną techniką, praca malarska z wykorzystaniem dowolnych technik, praca wykonana techniką collage`u, praca przestrzenna (rzeźba, makieta, instalacja)

- każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę

- prace powinny być wykonane na sztywnym podłożu (karton), nie należy ich rolować

- każda praca musi być opatrzona na odwrocie metryczką z danymi jak na karcie zgłoszenia.

4. Prace plastyczne będą oceniane przez jury złożone z pracowników Muzeum Powiatowego w Nysie oraz zaproszonego artystę.

 

Biuro organizacyjne:
Dział Promocji, Edukacji i Wydawnictw Muzeum Powiatowego w Nysie
ul. Biskupa Jarosława 11, 48-303 Nysa,

tel./fax 077 433 20 83, wew. 40
e-mail: dzial.ow@muzeum.nysa.pl

osoby odpowiedzialne: Adriana Zalewska-Wąsowicz/ Ewelina Kucia

 

Załączniki:

Aktualności

Znaczek Turystyczny - już dostępny!
 

Sezon turystyczny rozpoczęty!
 

"Duńczycy, Węgrzy i inni w twierdzy"

 
Podstrony:  1  2  3  4 
 

 


48-300 Nysa
ul. Biskupa Jarosława 11

tel. 77 435 50 10, 77 433 20 83
e-mail: info@muzeum.nysa.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA