Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Aktualności


 

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Aby umożliwić Państwu skorzystanie z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych zwanym dalej RODO, informujemy:

1.                              Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Powiatowe w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa, tel. 77 433 20 83, mail: info@muzeum.nysa.pl
 
                W razie pytań lub wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ireneuszem Kamińskim, tel. +48 696 425 888, mail: iod@ckziu.nysa.pl    

2.                              Dane osobowe podaje Pani/Pan świadomie i dobrowolnie. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości wykonania przez Muzeum Powiatowe w Nysie ustawowych zadań publicznych oraz realizacji zawartych umów.

3.                              Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa. Muzeum Powiatowe w Nysie może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

a)     podmiotom, z którymi Muzeum Powiatowe w Nysie ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Muzeum Powiatowego w Nysie przewidzianych prawem.  Podmioty, którym Muzeum Powiatowe w Nysie przekazuje Państwa dane osobowe zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić te dane,

b)      organom nadzorującym i organom władzy w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, (np. organom podatkowym i organom ścigania, sądom).

4.                              Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa i zastosowane będą odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

 

5.                              Posiada Pani/Pan prawo do:

·                                 uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej),

·                                 wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

·                                 jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność dotychczasowego  przetwarzania.

 


Aktualności

Eksponat miesiąca - Pieniądz zastępczy, kolekcjonerski - miasta Nysa (XX w.)


 

Zapraszamy do Kamieńca

 
Podstrony:  1  2  3 
 

 


48-300 Nysa
ul. Biskupa Jarosława 11

tel. 77 435 50 10, 77 433 20 83
e-mail: info@muzeum.nysa.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

          

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA